ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος: Καταχρηστική η αλλαγή του τόπου εργασίας

Άρειος Πάγος: Καταχρηστική η αλλαγή του τόπου εργασίας
Η αλλαγή του τόπου εργασίας, όταν δεν δικαιολογείται από κάποιο υπηρεσιακό λόγο, αποτελεί καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος...

Η αλλαγή του τόπου εργασίας, όταν δεν δικαιολογείται από κάποιο υπηρεσιακό λόγο, αποτελεί καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη.
Αυτό έκρινε το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου και δικαίωσε εργαζόμενη στην υπηρεσία φύλαξης αποσκευών του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» στα Σπάτα.

Τόσο το Εφετείο Αθηνών, όσο και ο Άρειος Πάγος έκριναν ότι η αλλαγή του τόπου εργασίας συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής σύμβασης και προσκρούει στα χρηστά ήθη και την καλή πίστη (άρθρ. 281 του Αστικού Κώδικα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τον Μάρτιο του 2006 η υπάλληλος ζήτησε να της καταβληθεί το διαχειριστικό επίδομα και να της αναγνωριστεί η προϋπηρεσία της. Η εργοδότρια εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα και η υπάλληλος προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας συμφώνησε τελικά μόνο στην καταβολή του διαχειριστικού επιδόματος και λίγους μήνες μετά τοποθέτησε την υπάλληλο σε άλλο, απομονωμένο τμήμα του αεροδρομίου. Πέντε μέρες μετά, η εταιρεία κάλεσε και πάλι την υπάλληλο να αναλάβει εργασία στα κεντρικά γραφεία της, στην πλατεία Συντάγματος. Κατόπιν αυτών η υπάλληλος αρνήθηκε τη μετακίνησή της από τα Σπάτα στο Σύνταγμα, δεδομένου ότι διέμενε στα Καλύβια.

Οι Αρεοπαγίτες δικαίωσαν την υπάλληλο, αφού δέχτηκαν ότι η βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής της σύμβασης έγινε για λόγους εκδικητικότητας.