ΕΛΛΑΔΑ

Νέα των Ιωαννίνων: Ιδέες αξίας 2 εκατ. ευρώ στον συμμετοχικό προϋπολογισμό

Νέα των Ιωαννίνων: Ιδέες αξίας 2 εκατ. ευρώ στον συμμετοχικό προϋπολογισμό

Για πρώτη φορά καταρτήθηκε συμμετοχικός προϋπολογισμός

Συνολικά κατατέθηκαν 67 προτάσεις με αναφορά στους τομείς της Καθημερινότητας, Εξυπηρέτησης του πολίτη, Πολιτισμού/Τουρισμού/Αθλητισμού, Κοινωνικής Μέριμνας, Εκπαίδευσης και Κοινόχρηστων χώρων. Από το σύνολο των προτάσεων οι 38 υποβλήθηκαν από πολίτες, οι 20 από φορείς και οι 9 από ομάδες πολιτών, ενώ ο συνολικός τους προϋπολογισμός ξεπερνάει τα 2 εκ.€.

Διαβάστε αναλυτικά στο pamepreveza.gr