ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία περιορίζει τη δωρεά σπέρματος μετά από σκάνδαλο

Η Δανία περιορίζει τη δωρεά σπέρματος μετά από σκάνδαλο

Η Υπηρεσία Υγείας της Δανίας σκληρύνει τους κανόνες, που διέπουν τη δωρεά σπέρματος, μετά την περίπτωση ενός δότη.

Μία σπάνια γενετική ασθένεια αυτού του δότη μεταδόθηκε τουλάχιστον σε πέντε από τα 43 παιδιά του σε διάφορες χώρες. Η νευρινωμάτωση μπορεί να προκαλέσει τύφλωση και επιληψία. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ο δότης δεν θα είναι σε θέση να κάνει περισσότερες από 12 γονιμοποιήσεις, και οποιαδήποτε υποψία γενετικής ασθένειας αποκλείει οποιαδήποτε δυνατότητα για αυτό τον άνδρα να γίνει δότης σπέρματος.