ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι ναυτικοί θα λάβουν μέρος σε διεθνή γυμνάσια

Ρώσοι ναυτικοί θα λάβουν μέρος σε διεθνή γυμνάσια

Τα πλοία του Βορείου Στόλου της ΡΟ θα λάβουν μέρος στα μεγάλα διεθνή γυμνάσια «Northern Eagle» και «Barents», που πραγματοποιούνται στα ύδατα της Θάλασσας του Μπάρεντς και τη Νορβηγική Θάλασσα.

Τα γυμνάσια «Barents» για την απάλειψη των επιπτώσεων της οικολογικής καταστροφής εξαιτίας της διαρροής πετρελαίου στη θάλασσα, καθώς και για την έρευνα και διάσωση πλοίων και των μελών του πληρώματος τους, θα πραγματοποιηθούν από το νορβηγικό Πολεμικό Ναυτικού και το Πολεμικό Ναυτικό της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Εξάλλου, στα τριμερή διεθνή γυμνάσια «Northern Eagle», ναυτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, της Νορβηγίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα επεξεργαστούν ελιγμούς συνεργασίας σε σωστικές και αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις.