Υποβάθμισε την Ουκρανία ο οίκος Fitch

Υποβάθμισε την Ουκρανία ο οίκος Fitch

Στο CCC από το Β- υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ουκρανίας σε ξένο νόμισμα, ο οίκος Fitch, επιβεβαιώνοντας το Β- για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο σε τοπικό νόμισμα με αρνητικό το outlook.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της Fitch, η υποβάθμιση της Ουκρανίας βασίζεται κατά κύριο λόγο στο υψηλό πολιτικό κίνδυνο και την πολιτική αβεβαιότητα που έχει αυξηθεί σημαντικά από την τελευταία αξιολόγηση της χώρας στις 8 Νοεμβρίου 2013.