ΚΟΣΜΟΣ

Δ. Αβραμόπουλος: Επιβράβευση για το Κοσσυφοπέδιο η κατάργηση βίζας

Δ. Αβραμόπουλος: Επιβράβευση για το Κοσσυφοπέδιο η κατάργηση βίζας

Στο Κοσσυφοπέδιο μετέβη την Τετάρτη (5/5) ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, την επομένη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, μεταφέροντας το Κοσσυφοπέδιο στον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή στον χώρο Σένγκεν.

Ο κ. Αβραμόπουλος, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι και ο πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου Ισα Μουστάφα, μετά από την συνάντησή τους, προέβησαν σε δηλώσεις προς τον τύπο.

O κ. Αβραμόπουλος, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής:

«Το Κοσσυφοπέδιο έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, και η πρότασή μας είναι το άμεσο αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και των επιτυχών προσπαθειών των αρχών του Κοσσυφοπεδίου, οι οποίες έφεραν εις πέρας τις φιλόδοξες και δύσκολες μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στο κράτος δικαίου και στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Η έκθεση προόδου μας επιβεβαιώνει ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το Κοσσυφοπέδιο θα έχει κυρώσει τη συμφωνία για τα σύνορα με το Μαυροβούνιο και θα έχει ενισχύσει το ιστορικό επιδόσεών του όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς.

Χάρη στο καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου που ταξιδεύουν στην ΕΕ με βιομετρικά διαβατήρια, θα διευκολυνθούν οι διαπροσωπικές επαφές και θα ενισχυθούν οι επιχειρηματικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί δεσμοί μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν πολύ σύντομα την πρότασή μας.

Γνωρίζω ότι απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου είναι πολύ σημαντική. Είναι ένα σημαντικό βήμα ώστε το Κοσσυφοπεδίου να βρεθεί πιο κοντά στην Ευρώπη, ανοίγοντας το δρόμο για βαθύτερη συνεργασία σε πολλά θέματα.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η ταξίδια χωρίς θεώρηση είναι ένα δικαίωμα που συνοδεύεται από υποχρεώσεις. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκστρατείες ενημέρωσης για την πρόληψη των καταχρήσεων του καθεστώτος απαλλαγής θεώρησης που θα μπορούσαν να οδηγήσει σε αναστολή της.

Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.»

Μόλις εγκριθεί η πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου που διαθέτουν βιομετρικά διαβατήρια δεν θα υπόκεινται πλέον στην υποχρέωση θεωρήσεων για σύντομη διαμονή έως 90 ημέρες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός της Ιρλανδίας και του Ην.Βασιλείου, καθώς και στις τέσσερις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Η απαλλαγή αφορά μόνο θεωρήσεις βραχείας διαμονής που ισχύουν έως 90 ημέρες (εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών) για επαγγελματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς σκοπούς. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν ήδη να μεταβαίνουν στο Κοσσυφοπέδιο χωρίς υποχρέωση θεώρησης.

Οι διάφορες άλλες προϋποθέσεις πρόσβασης στον χώρο Σένγκεν θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, ιδίως η υποχρέωση των ενδιαφερομένων να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη διάθεση επαρκών μέσων διαβιώσεως και τον σκοπό του ταξιδιού. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης δεν προβλέπει το δικαίωμα εργασίας στην ΕΕ.

Ρoή Ειδήσεων