Στην Βρετανία δικαστική μάχη για ακίνητα στην Κύπρο

Στην Βρετανία δικαστική μάχη για ακίνητα στην Κύπρο

Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου επιδόθηκε η δικαστική απόφαση που επιτρέπει σε κατοίκους της Βρετανίας να προσφύγουν στη βρετανική δικαιοσύνη για «απάτη», που όπως καταγγέλλουν διαπράχθηκε στην Κύπρο.

Δικαστική απόφαση του περασμένου Ιουνίου όριζε ότι η καταγγελλόμενη εξαπάτηση αγοραστών κατοικιών στην Κύπρο από την κατασκευαστική Alpha Panareti Ltd, τον διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Ιωάννου και τη βρετανική μεσιτική εταιρεία Roseberry Overseas Property Developments (ROPUK) μπορεί να εκδικαστεί στη χώρα όπου συντελέστηκε η πράξη αγοράς, δηλαδή στη Βρετανία.

Περίπου 400 ζευγάρια Βρετανών αλλά και Κυπρίων, κυρίως από τη βόρεια Αγγλία, κατηγορούν για απάτη τους αντίδικους. Όπως λένε, η βρετανική μεσιτική εταιρεία τους έπεισε με ανακριβή παρουσίαση να αγοράσουν νεοαναγειρόμενες κατοικίες της κατασκευάστριας εταιρείας στην επαρχία Πάφου. Η αγορά έγινε με δάνεια που εκδόθηκαν σε ελβετικά φράγκα από την Alpha Bank Κύπρου, τα οποία όμως οι αγοραστές υποστηρίζουν ότι βασίζονται σε άκυρες εξουσιοδοτήσεις προς δικηγόρους, χωρίς οι ίδιοι να έχουν ενημερωθεί για τους επαχθείς όρους. Παράλληλα, η αξία των κατοικιών εκτιμάται μικρότερη της δηλωμένης τιμής από το Βρετανό πωλητή, ενώ η κατασκευή πολλών οικιών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Κατά της απόφασης επί της δικαιοδοσίας των βρετανικών δικαστηρίων, που επιδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, αναμένεται να ασκήσουν έφεση οι συνήγοροι της Alpha Panareti Ltd, η οποία αρνείται ότι φέρει ευθύνη. Θέμα δικαιοδοσίας ενδέχεται να θέσει και η Alpha Bank Κύπρου, δικηγόροι της οποίας θα εμφανιστούν στο δικαστήριο στα μέσα Δεκεμβρίου για την εξέταση της υπόθεσης αποπληρωμής των δανείων. Η υπόθεση έχει φτάσει στη Βουλή των Κοινοτήτων. Βρετανοί βουλευτές από όλα τα κόμματα έχουν σχηματίσει ομάδα υποστήριξης των αιτημάτων των εναγόντων αγοραστών.

Από ευρωπαϊκή νομική άποψη η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μία ομάδα εναγόντων διεκδικεί αποζημίωση από δικαστήριο χώρας-μέλους της ΕΕ για καταγγελλόμενη απάτη σε άλλο κράτος-μέλος.

ΠΗΓΗ: ΣΙΓΜΑ