Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης σε 48 σχολεία από την Τράπεζα Κύπρου

Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης σε 48 σχολεία από την Τράπεζα Κύπρου

Στη δωρεά πετρελαίου θέρμανσης, συνολικής αξίας 61.500 ευρώ, σε 48 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου.

Πρόκειται για τα σχολεία που συμμετέχουν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Οίκαδε" της Τράπεζας, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε βόρειες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Οίκαδε" αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου και υλοποιείται τα τελευταία 14 χρόνια στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού, δεδομένου ότι ο τομέας της Εκπαίδευσης είναι πρωτεύουσας σημασίας στην κοινωνική προσφορά της Τράπεζας.