ΚΥΠΡΟΣ

Έκτακτα στη Κυπριακή Βουλή το θέμα του Συνεργατισμού

Έκτακτα στη Κυπριακή Βουλή το θέμα του Συνεργατισμού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου συνέρχεται εκτάκτως από τις 9.00 το πρωί ώστε να ενημερωθεί για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Συνεργατισμό.

Στη συνεδρία θα παραστούν ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, ο Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας.