ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα σύνθεση στο ΔΣ της Frigoglass

Νέα σύνθεση στο ΔΣ της Frigoglass

O Ιωάννης Κωστόπουλος είναι εδώ και λίγες ημέρες το νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Frigoglass, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου, σύμφωνα με την από 10/3/2015 απόφαση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου, Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Torsten Tuerling του Albert, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
4. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου, Γραμματέας – Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Δώρος Κωνσταντίνου του Γιάγκου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ευάγγελος Καλούσης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γεώργιος – Παύλος Λεβέντης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η ως άνω εκλογή θα επικυρωθεί από στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.