ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σήμερα στο ΣτΕ η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ

Σήμερα στο ΣτΕ η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ

Ενώ προχωράει κανονικά η διαδικασία για την παραχώρηση αρχικά του 51% των μετοχών του ΟΛΠ, όπως όπως προβλέπει η τροποποιημένη σύμβαση σήμερα συζητείται στο Συμβούλιο Επικρατείας η προσφυγή κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ φορέων του Πειραιά.

Της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

Η προσφυγή έχει υποβληθεί, από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, το Επαγγελματικό και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) και αφορά την εκχώρηση του 67% του ΟΛΠ.

Εν τω μεταξύ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για τη διατύπωση παρατηρήσεων από το υπουργείο Ναυτιλίας και φορέων του Πειραιά στη νέα σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ελληνικού δημοσίου και ΟΛΠ, που έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση από το ΤΑΙΠΕΔ.

Στο 9σέλιδο υπόμνημα, που κατέθεσε στο ΣτΕ, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γιαβρίλης,αναπτύσσονται τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους η Περιφέρεια Αττικής θεωρεί ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα φορέων του Πειραιά για να σταματήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ.

Για την αιτιολόγηση του αιτήματος, σημειώνονται τα εξής σημεία:

• Ο ΟΛΠ ΑΕ έχει αρμοδιότητες που ανάγονται στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας και οι οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν από ιδιώτες ή αμιγώς ιδιωτικού δικαίου νομικό πρόσωπο, όπως είναι η προστασία της δημόσιας ασφάλειας, η προστασία του περιβάλλοντος κ.ο.κ.
• Με την πώληση του 67% των μετοχών δεν υπάρχει καμία διασφάλιση "της πραγματικής δυνατότητας εξακολουθήσεως της κρατικής εποπτείας".
• Ο ΟΛΠ ασκεί δημόσια υπηρεσία και διατηρεί δημόσιο χαρακτήρα διαδραματίζοντας εθνικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας.