Χρηματοδότηση από την EBRD στην Energean για τις έρευνες υδρογονανθράκων

Χρηματοδότηση από την EBRD στην Energean για τις έρευνες υδρογονανθράκων

Πρόσθετη χρηματοδότηση 20 εκατ. δολαρίων η οποία θα υποστηρίξει τις έρευνες υδρογονανθράκων που πραγματοποιεί η Energean στην Λεκάνη του Πρίνου και την ερευνητική δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα προβλέπει νέα σύμβαση που υπέγραψε η εταιρία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται σε συνέχεια του ύψους 75 εκατ. δολαρίων δανείου που συμφωνήθηκε πρόσφατα και είχε ως αντικείμενο το επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την περαιτέρω ανάπτυξη του παραγωγού πετρελαϊκού πεδίου του Πρίνου.

Η νέα χρηματοδότηση της EBRD αφορά επίσης την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, την πραγματοποίηση παρεμβάσεων για την αποφυγή καύσης αερίου καθώς και μίας σειράς επενδύσεων για τη βελτιστοποίηση του εφοδιασμού και της χρήσης της ενέργειας.

H σύμβαση υπεγράφη στην Αθήνα από τον κ. Riccardo Puliti, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Επικεφαλής Ενέργειας και Φυσικών Πόρων στην EBRD, και τον κ. Μαθιό Ρήγα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Energean Oil & Gas.