Ελκυστικός και ελπιδοφόρος για τους νέους ο κλάδος της τυροκομίας

Ελκυστικός και ελπιδοφόρος για τους νέους ο κλάδος της τυροκομίας

Αισιόδοξο για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας δηλώνει το 91% των τυροκόμων της Θεσσαλίας, χαρακτήριζοντας μάλιστα τον κλάδο "ελκυστικό και ελπιδοφόρο για τους νέους", όπως προέκυψε από έρευνα επιστημόντων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και παρουσιάστηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογία Ζωϊκής Παραγωγής, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 10ης Διεθνούς Έκθεσης Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας "Zootechnia" στη Θεσσαλονίκη.

Όπως προέκυψε απο την έρευνα, η Περιφέρεια της Θεσσαλίας είναι μία από τις πιο σημαντικές περιοχές της Ελλάδας στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, με τον αριθμό των τυροκομείων να ανέρχεται σε 53 και παράγουν κυρίως φέτα, περίπου το 30% επί του συνόλου σε επίπεδο χώρας.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των τυροκομείων που μελετήθηκαν ήταν κατά μέσο όρο "ηλικίας" μεγαλύτερης των 40 ετών και δημιουργήθηκαν κυρίως με αυτοχρηματοδότηση, ενώ ο εκσυγχρονισμός και η επέκτασή τους έγινε με αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και δανείων. Το 65,2% των ιδιοκτητών, που συμμετείχαν στην έρευνα, ανήκαν στην ηλικιακή τάξη των 30-50 ετών, με το 43,5% εξ αυτών να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το αντίστοιχο ποσοστό είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το 6% των τελευταίων να έχουν αποφοιτήσει και από τυροκομικές σχολές.

Η πλειονότητα των τυροκομείων 78,3%, αποτελούν συνέχεια πρότερης οικογενειακής δραστηριότητας (διάδοχη κατάσταση) και το 21% περίπου δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Ακόμη, από τους 23 ιδιοκτήτες, οι 14 (60,9%) ασκούσαν το επάγγελμα του κτηνοτρόφου και μάλιστα οι 12 από αυτούς ήταν μετακινούμενοι. Το 52% των τυροκομείων λειτουργεί κατά την διάρκεια της αρμεκτικής περιόδου των αιγοπροβάτων και το 92% παρασκευάζουν φέτα, κατά κύριο λόγο και ελάχιστες ποσότητες κασέρι και κεφαλοτύρι, ενώ στο σύνολό τους από τον ορό του τυροπήγματος παράγουν προϊόντα τυρογάλακτος (μανούρι και μυζήθρα).

Τα προβλήματα των τυροκόμων της Θεσσαλίας, με τους...κτηνοτρόφους

Οπως προέκυψε από την έρευνα, τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τυροκόμοι από τη συνεργασία τους με τους κτηνοτρόφους, αφορούν, σε ποσοστό 15%, τον ανταγωνισμό των τιμών του γάλακτος, το 10% την υγιεινή και ποιότητα και το 10% το υψηλό κόστος συγκέντρωσης του γάλακτος.

Όσον αφορά τα παραγόμενα προϊόντα δεν αντιμετωπίζουν σχεδόν κανένα πρόβλημα στη διάθεση τους, αντιμετωπίζουν όμως σημαντικά προβλήματα στις συναλλαγές με τις τράπεζες, με τους πελάτες και τον μεγάλο ανταγωνισμό των προϊόντων στα σημεία πώλησης.

Τονίζεται, ότι η συλλογή των δεδομένων για την έρευνα, έγινε με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από 25 ιδιοκτήτες τυροκομείων. Η επιλογή τους ήταν τυχαία και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με την κωδικοποίηση του ερωτηματολογίου και την καταγραφή των στοιχείων σε ειδικά λογιστικά φύλλα του πακέτου Microsoft Excel.