ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΝΝ Ηellas και η Τράπεζα Πειραιώς ανανεώνουν τη συνεργασία τους στο Βancassurance

Η ΝΝ Ηellas και η Τράπεζα Πειραιώς ανανεώνουν τη συνεργασία τους στο Βancassurance

Η NN Hellas ανακοινώνει ότι η συμφωνία συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς στον τομέα του Bancassurance, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ανανεώνεται για δέκα χρόνια με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για ακόμη πέντε χρόνια.

Η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα, θα συνεχίσει να προσφέρει, κατ’ αποκλειστικότητα, στους πελάτες της τα ασφαλιστικά προϊόντα Ζωής και Υγείας της ΝΝ Hellas, μέλους του διεθνούς ασφαλιστικού και επενδυτικού Oμίλου ΝΝ.

Η αποκλειστική αυτή συνεργασία είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου ΝΝ παγκοσμίως για κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω πολυκαναλικής διάθεσης προϊόντων και παράλληλα θα ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική θέση της NN Ηellas στην ελληνική αγορά.

Η ανανέωση της συνεργασίας θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.