Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά: Ένας χρόνος διοίκησης Γιάννη Βουτσινά

Newsroom Newsroom

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά: Ένας χρόνος διοίκησης Γιάννη Βουτσινά

Ένας χρόνος Διοικητικής και Λειτουργικής Αναδιάρθρωσης

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από την εκλογική νίκη του συνδυασμού «Δυναμική Κίνηση Επαγγελματιών» του Γιάννη Βουτσινά στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά με το ιστορικό ποσοστό του 69% και η δυναμική με την οποία είχε οπλίσει προεκλογικά τον προγραμματικό του λόγο, φαίνεται πως μέρα με την ημέρα γίνεται πράξη στο κτήριο της Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά.

Λίγες μέρες πριν, στο τελευταίο – για το 2018 - Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, συμβούλιο εγκρίσεως του προϋπολογισμού και του προγραμματισμού δράσεων για το 2019, ο Γιάννης Βουτσινάς, πραγματοποίησε έναν αναλυτικό απολογισμό – παρουσία και επισήμων προσκεκλημένων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά- για το 2018, προκειμένου να ενημερωθούν, τόσο τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ε.Π. όσο και οι επαγγελματίες – μέλη του, για το τι συνέβη τους 12 πρώτους μήνες της νέας διοίκησης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Γιάννης Βουτσινάς, ανέφερε πως πρώτο μέλημά του από τη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του και την επίσημη ενημέρωσή του, ήταν, η διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, καθώς αυτή θα μπορέσει να εξασφαλίσει την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του ΕΕΠ, αλλά πολύ περισσότερο, θα θωρακίσει τις πράξεις του ΕΕΠ, οι οποίες οφείλουν και πρέπει να είναι σύμφωνες με το νέο επιμελητηριακό νόμο.

Θύμησε σε όλους, ότι στόχος της διοίκησής του είναι, η συνεχής και επιτυχής συνεργασία μεταξύ όλων εκείνων που αποτελούν τα δομικά συστατικά του ΕΕΠ, ήτοι η Διοίκηση, όλοι οι υπάλληλοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες, τα Μέλη-επαγγελματίες και βεβαίως η ίδια η κοινωνία, από την οποία όλοι προέρχονται και από την οποία συντηρείται το επιχειρείν, ισχυροποιείται η οικονομία, άρα και το ίδιο το επιμελητήριο.

Σε αυτήν την κοινωνία οφείλονται πολλά. Και αυτή η κοινωνία υπάρχει σε όλο το βραχυπρόθεσμο, αλλά και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του ΕΕΠ για τα επόμενα χρόνια έως το 2021.

Στην επιτυχή αυτή προσπάθεια τον πρώτο χρόνο, συνέβαλαν καθοριστικά οι στοχευμένες αποφάσεις και ενέργειες της Διοικητικής Επιτροπής - που αποτελούσαν υλοποίηση του προγράμματος του επιμελητηριακού συνδυασμού Βουτσινά-, οι εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες που συνέδραμαν στο έργο της διοίκησης, η στήριξη από πλευράς και των δύο υπόλοιπων επιμελητηριακών παρατάξεων του ΕΕΠ και βεβαίως το στελεχιακό δυναμικό του Επιμελητηρίου, που ανταποκρίθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές που εξ αρχής έθεσε ως αδιαπραγμάτευτο όρο ο νέος πρόεδρος Γιάννης Βουτσινάς.

Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε γενικές γραμμές το πλούσιο έργο δημιουργιάς των νέων λειτουργικών και διοικητικών υποδομών της διοίκησης Βουτσινά, θα αναφέραμε τα παρακάτω:

 • Συμμετοχή σε Συλλογικά Όργανα και εκλογή Αντιπροσώπων ΕΕΠ
 • Διασφάλιση της ορθής - και βάσει του νόμου - λειτουργίας του ΕΕΠ
 • Οριοθέτηση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης και των υπηρεσιακών παραγόντων, προς ένα ευέλικτο και αποδοτικό μοντέλο διακυβέρνησης
 • Εκπαίδευση του προσωπικού και χρήση των νέων τεχνολογιών από όλους
 • Οι υπάλληλοι μπορούν και πρέπει να γίνουν αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι. Κατ’ επέκταση το ίδιο το Επιμελητήριο!
 • Νομική και λογιστική Θωράκιση του ΕΕΠ
 • Τήρηση Κανόνων Ασφαλείας
 • Τακτοποίηση χρονιζουσών εκκρεμών υποθέσεων
 • Βελτίωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της οργάνωσης των αρχείων του ΕΕΠ
 • Δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου μηχανισμού είσπραξης των οφειλουμένων, αφού προηγουμένως γίνει η πλήρης καταγραφή τους
 • Απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β και τύπου Γ. Η έναρξη της διαδικασίας ξεκίνησε με την απόφαση της Δ.Ε. (20/03/2018) και ολοκληρώθηκε επιτυχώς, καλύπτοντας όλα τα απαραίτητα βήματα, που οδήγησαν στη θετική αξιολόγηση, λαμβάνοντας τη σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα πιστοποίησης τον Οκτώβριο του 2018
 • Εκπαίδευση προσωπικού στους τρόπους διαχείρισης διαγωνιστικών διαδικασιών και εφαρμογής του συστήματος συγχρηματοδοτούμενων έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429. (Συν. Δ.Ε. 20/03/18 & Συν. Δ.Σ. 20/03/18)
 • Τελική φάση απόκτησης Πιστοποιητικού ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας, τη συμμετοχή σε συνχρηματοδοτούμενα έργα και τη Διαχειριστική Επάρκεια
 • Αλλαγή Λογισμικού Συστήματος στο Λογιστήριο
 • Αλλαγή Λογισμικού Συστήματος στο Μητρώο
 • Έως το τέλος του 2018 δημιουργία και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για διανομή εισερχομένων εγγράφων με ταχύτερο και οικονομικότερο τρόπο

Εκτός όμως, των καθαρά διοικητικών και λειτουργικών παρεμβάσεων και δημιουργίας νέων υποδομών, το ΕΕΠ κατάφερε να έχει εκτεταμένη παρουσία στα δίκτυα στα οποία συμμετέχει, εκλέγοντας τους αντιπροσώπους του, με σκοπό την ουσιαστική αντιπροσώπευση του ΕΕΠ και των Μελών του, στα διευρυμένα κέντρα λήψεως αποφάσεων εντός και εκτός της χώρας.

Επιπλέον –στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως φορέα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των επαγγελματιών – διοργάνωσε:
Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Αναδιάρθρωση Δανεισμού Επιχειρήσεων, Διαδικασίες Ρύθμισης & Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν.4469/17)» στο ΕΕΠ στις 26/3/2018.

Ενημερωτική Ημερίδα Φορολογικού Περιεχομένου σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων στο ΕΕΠ στις 23/5/18.

Ειδική θεματική εκδήλωση για τη Ναυτιλία με θέμα «Επαγγελματικές Προοπτικές στον Τομέα της Ναυτιλίας και των Παραναυτιλιακών Υπηρεσιών» στα πλαίσια του θεσμού ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2018 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στις 7/6/2018. Έθεσε υπό την αιγίδα του ή στήριξε:
Την 43η Γεν. Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. στο Ε.Ε.Π.στις 24/2/2018.

Το ΙΜΕ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε για την πραγματοποίηση του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Οικονομική Δημοκρατία: Μοχλοί Ανάπτυξης και Καινοτομίας» στις 8 & 9 /3/ 2018.

Τη φιλοξενία της Γεν. Συνέλευσης & των Αρχαιρεσιών της ΟΣΥΕ με παράθεση δεξίωσης στους συνέδρους.

Τις υποχρεώσεις του τ. προέδρου INSULEUR κ. Γεωργίου Μπενέτου έως το πέρας της θητείας του. Το 16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρονομίας & Οίνου στον Πόρο σε συνεργασία με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο από 19-21/10/18. Το Startup Now Forum, συνέδριο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και τεχνολογίας, το οποίο απευθύνεται σε startuppers, επενδυτές, στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων και οργανισμών, που πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα από 23-24/11/2018.

Την πραγματοποίηση Ημερήσιου Σεμιναρίου για τη διαδικασία, το νομικό και φορολογικό πλαίσιο χρονομίσθωσης ακινήτων AIRBNB στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ε.Ε.Π. στις 8/12/2018.

Την πραγματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά 2018. Πέραν των ανωτέρω, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά κατά το 2018,είχε ενεργό παρουσία και παρεμβάσεις για διάφορα θέματα ενδιαφέροντός του, όπως:
Το Μεταφορικό Ισοδύναμο στα νησιά, το Master Plan του ΟΛΠ, την έναρξη διαλόγου και προετοιμασία για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το υπό διαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία υδατοδρομίων,τις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις του Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου των Επιχειρήσεων, των πολιτικών συνοχής στην ΕΕ κα.

Ο λεπτομερής απολογισμός του 2018, δημιούργησε κλίμα ευφορίας και ικανοποίησης τόσο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και στους παριστάμενους επαγγελματίες, τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων, καθώς συνοδεύτηκε αμέσως μετά με τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δράσεων του 2019, οι οποίοι θα συνεχίσουν στην ήδη υπάρχουσα γραμμή πλεύσης, που με κόπο, προσπάθεια, πολύ δουλειά, επιμονή και υπομονή, δημιουργήθηκε το χρόνο που πέρασε.

Πρόκειται για έναν προγραμματισμό, στηριγμένο στο αναπτυξιακό τρίπτυχο

 • Δράσεις περαιτέρω Εσωτερικής Αναβάθμισης του Επιμελητηρίου
 • Δράσεις και Υπηρεσίες προς τα Μέλη του ΕΕΠ
 • Δράσεις προς το Κοινωνικό Σύνολο

Ο Γιάννης Βουτσινάς κλείνοντας, μίλησε στους παριστάμενους για την πραγματική ανάγκη επανατοποθέτησης του ΕΕΠ, της δημιουργίας μιας νέας εικόνας, μιας νέας ταυτότητας, που θα οδηγήσει σταθερά το ΕΕΠ στην εκπλήρωση των στόχων της νέας διοίκησης, που δεν είναι άλλοι από το να καταστεί το ΕΕΠ ένα πλήρως Ανταποδοτικό, Πρωτοπόρο και Ανθρώπινο Επιμελητήριο, με παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα μέλη του, δημιουργώντας πρόσθετη υπεραξία στο ΕΕΠ, αλλά και προστατεύοντας ταυτόχρονα τον Επιμελητηριακό Θεσμό, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών.

Σε πανηγυρικό κλίμα κατόπιν και παμψηφεί – χαρακτηριστικό στοιχείο της συνοχής και στήριξης όλων των παρατάξεων-, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2019, με ευχές από όλες τις πλευρές, για την πραγματοποίηση του συνόλου των προγραμματισθέντων δράσεων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2019 Newsbomb.gr - All rights reserved