ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμένουν «άγνωστοι» οι πραγματικοί δικαιούχοι 460.000 νομικών προσώπων

Παραμένουν «άγνωστοι» οι πραγματικοί δικαιούχοι 460.000 νομικών προσώπων
Pixabay

Μπορεί η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων να εξέπνευσε την 1η Φεβρουαρίου, ωστόσο οι φοροτεχνικοί ζητούν από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία τουλάχιστον έως τις 15 Απριλίου 2021, δίνοντας και μια τρίτη παράταση.

Λογιστές και φοροτεχνικοί σε επιστολές που έχουν απευθύνει στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών κάνουν επίκληση των έκτακτων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας, αλλά και το ότι αρκετές επιχειρήσεις τελούν υπό καθεστώς αναστολής λειτουργίας, κάτι που δυσχεραίνει ή καθιστά αδύνατη την διεκπεραίωση τέτοιου είδους διαδικασιών.

Κατά τους λογιστές – φοροτεχνικούς η καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων απαιτεί όχι μόνο επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, αλλά και αυτοπρόσωπη παρουσία, ενώ στις περιπτώσεις των κλειστών με κρατική εντολή επιχειρήσεων υπάρχει η «αυτονόητη» αδυναμία επίσκεψης και παραλαβής των απαιτούμενων εγγράφων.

Κατά την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) οι δυσκολίες δεν έγκεινται στις απλές επιχειρήσεις, αλλά στην πλειοψηφία των νομικών προσώπων αλλά και των φυσικών, που είναι συνδεδεμένες με άλλα νομικά πρόσωπα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου απαιτείται ενδελεχής έλεγχος των κριτηρίων για την ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει πως για τον έλεγχο των Πραγματικών Δικαιούχων πρέπει να χρησιμοποιηθούν αρκετά κριτήρια, όπως οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η αξιολόγηση οποιασδήποτε (εξωεταιρικής) συμφωνίας μετόχων ή ακόμα και ο εντοπισμός οποιασδήποτε δεσπόζουσας επιρροής ή της εξουσίας που ασκούν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Με την πλάτη στον τοίχο

Πρέπει να σημειωθεί πως το υπουργείο Οικονομικών θέλει να διευκολύνει τους λογιστές, αλλά βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο λόγω της καθυστερημένης εφαρμογής της 4ης Κοινοτικής Οδηγίας για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Οδηγία ΕΕ 2015/849) από τη χώρα μας.

Η Κοινοτική Οδηγία που προβλέπει τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί από το 2018, αλλά η χώρα μας καθυστέρησε να την υλοποιήσει, γεγονός για το οποίο ελέγχεται από διεθνείς θεσμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Λόγω αυτής της καθυστέρησης η πραγματική ιδιοκτησία των 460.000 νομικών προσώπων που υφίστανται στην Ελλάδα παραμένει ακόμη και σήμερα άγνωστη. Αυτό διότι αν και στα χαρτιά υφίσταται Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, εξακολουθούν να μην υπάρχουν δεδομένα για το 50% των εταιρειών. Αλλά και για το 50% όπου έχουν υποβληθεί δεδομένα, αυτά δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στις Αρχές.

Δεδομένου ότι η διαδικασία προχωράει με πολύ αργούς ρυθμούς και ήδη έχουν δοθεί δύο παρατάσεις δεν είναι ορατό το πότε θα υπάρξει ενεργός έλεγχος από τις Αρχές για να επαληθευθεί το εάν τα δεδομένα που αποκαλύπτονται είναι επαρκή, ακριβή και ενημερωμένα. Δεν είναι τυχαίο πως διεθνείς φορείς έχουν εκφράσει προβληματισμό για το ότι η Ελλάδα έχει βασισθεί σε μεγάλο βαθμό στις διασφαλίσεις που έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και δεν έχει προβλέψει ακόμη δειγματοληπτικούς ελέγχους με βάση κριτήρια κινδύνου.

Ροή Ειδήσεων