ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημιουργήθηκε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών

Δημιουργήθηκε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της πλατφόρμας του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με το αντίστοιχο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της ΕΛΤΕ.

Κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου 4738/2020, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι
ελεγκτικές εταιρείες θα επιλέγονται από επιχειρήσεις που επιθυμούν τη ρύθμιση οφειλών, είτε μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες που επιθυμούν να εγγραφθούν στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών, μπορούν από σήμερα 15/2/2021 να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn/ .

Η διαδικασία της εξυγίανσης, κατ’ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1023/2019, είναι
ένα καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης οφειλών, στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφύγουν, έτσι ώστε να αποφύγουν την πτώχευση.

Σύμφωνα με τον Α’ Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ Παναγιώτη Γιαννόπουλο οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, από 1 Μαρτίου 2021, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω δικαστικής επικύρωσης, συνεχίζοντας έτσι τη δραστηριότητά τους.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Η σύνταξη ειδικής οικονομοτεχνικής μελέτης, η οποία τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα της
επιχείρησης, είναι υποχρεωτική στο στάδιο της εξυγίανσης.Η εν λόγω μελέτη συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο από εμπειρογνώμονες, που είναι μέλη του ανωτέρω Μητρώου και συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτηση εξυγίανσης της επιχείρησης προς το δικαστήριο.

Με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές. Οι αναλυτικές εργασίες που θα εκτελούν οι ελεγκτικές εταιρείες και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.