ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποζημιώσεις 35 εκατ. ευρώ για τo σκάνδαλο Akazoo, η ΕΕΕΠ και ο δανεισμός της Costamare

Αποζημιώσεις 35 εκατ. ευρώ για τo σκάνδαλο Akazoo, η ΕΕΕΠ και ο δανεισμός της Costamare

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί  να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Το σκάνδαλο της Akazoo

Σε συμβιβασμό για την πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 35 εκατ. ευρώ στις ΗΠΑ ήλθαν προ ημερών κάποιοι εκ των ιδρυτών και στελεχών της ελληνικής εταιρείας streaming media Akazoo, η οποία εξαπάτησε το αμερικανικό επενδυτικό κοινό, εισερχόμενη προς διαπραγμάτευση στον Nasdaq με πλαστές οικονομικές καταστάσεις. Ο συμβιβασμός αυτός αφορά σε αγωγές που είχαν υποβληθεί σε βάρος των στελεχών της Akazoo, τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και στην πολιτεία της Τζώρτζια. Η συμφωνία αυτή χαρακτηρίζεται ως «μερική διευθέτηση» επειδή οι αξιώσεις των εναγόντων παραμένουν εκκρεμείς εναντίον άλλων κατηγορουμένων, όπως για παράδειγμα ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Akazoo Απόστολος Ζερβός. Στη βάση της συμφωνίας που επετεύχθη οι ενάγοντες θα αποζημιωθούν με 26 εκατ. ευρώ από το ταμείο της Akazoo, ενώ 9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν από την καναδική ασφαλιστική εταιρεία XL Specialty Insurance Company, θυγατρική του ασφαλιστικού κολοσσού ΑΧΑ. Από τα 35 εκατ. ευρώ, τα 4,9 εκατ. ευρώ θα δοθούν για τις αμοιβές των δικηγόρων που πέτυχαν το συμβιβασμό.

Η προϊστορία της InternetQ

Αξίζει να σημειωθεί πως από την πλευρά των εναγόμενων στο συμβιβασμό προσχώρησαν, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Δημητρόπουλος, ιδρυτής και μεγαλομέτοχος της InternetQ, στην οποία ανήκε η Akazoo πριν συγχωνευθεί με την αμερικανική εταιρεία Modern Media Acquisition Corp και εισαχθεί στον Nasdaq, καθώς και ο πρώην οικονομικός διευθυντής (CFO) της Akazoo Pierre Schreuder. Ο Δημητρόπουλος έχει μεγάλη «εμπειρία» σε τέτοιου είδους συμβιβασμούς. Ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τη δημοσιότητα το 2015, όταν η εταιρεία του InternetQ - που από το 2010 διαπραγματευόταν στην αγορά AIM του Λονδίνου- είχε τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης εν μέσω δημοσιευμάτων πως εξαπατούσε τους επενδυτές. Για να μην έχει κυρώσεις και βρεθεί αντιμέτωπος με διώξεις, ο Δημητρόπουλος έκανε δημόσια πρόταση και έβγαλε τις μετοχές της InternetQ από την βρετανική χρηματιστηριακή αγορά. Ο συμβιβασμός του στην υπόθεση της Akazoo, ομοιάζει εν πολλοίς με την υπόθεση της InternetQ.

Το ομόλογο της Costamare

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Costamare, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, ετοιμάζεται να εισάγει προς διαπραγμάτευση στο ελληνικό χρηματιστήριο ομόλογο ύψους έως 100 εκατ. ευρώ. Το ενημερωτικό του εν λόγου ομολόγου θα εγκριθεί σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Φορέας έκδοσης του ομολόγου θα είναι η κυπριακή Costamare Participations PLC και το χρεόγραφο θα φέρει την εγγύηση της Costamare Inc. Αξίζει να σημειωθεί πως το ανεξόφλητο ύψος δανείων της Costamare Inc. είναι σήμερα στο 1 δισ. δολάρια και η εταιρεία έχει σήμερα 18 ανοικτές δανειακές συμβάσεις που κυμαίνονται από 436,8 εκατ. δολάρια έως 8,1 εκατ. δολάρια.

Το ξέπλυμα μέσω παιγνίων

Βάρος στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος από υπόχρεα πρόσωπα που εμπλέκονται στην αγορά τυχερών παιγνίων δίνει ο επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) Δημήτρης Ντζανάτος, ο οποίος ενισχύει περαιτέρω τις ελεγκτικές διαδικασίες της Αρχής στον εν λόγω τομέα. Με απόφαση του κ. Ντζανάτου συστάθηκε στην ΕΕΕΠ ομάδα εργασίας, η οποία ανέλαβε να καταρτίσει το αργότερο έως τις 9 Ιουλίου, ένα εγχειρίδιο ελέγχου εφαρμογής μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα υπόχρεα πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων. Σκοπός του υπό κατάρτιση εγχειριδίου είναι να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό εργαλείο για τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της ΕΕΕΠ, ώστε να εντοπίζονται τα κατάλληλα σημεία ελέγχου που θα επιτρέπουν τη διαπίστωση, με εύλογη βεβαιότητα, της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου προς το κείμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Στη βάση αυτή το εγχειρίδιο θα δίνει οδηγίες για τον τρόπο προσέγγισης του ελέγχου, τις κατηγορίες ελέγχου, τον σχεδιασμό, τους στόχους και τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, καθώς και τη διενέργεια του ελέγχου, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.