ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η διπλή Γενική Συνέλευση της Folli Follie, οι αμφιλεγόμενες αμοιβές και το project Mexico

Η διπλή Γενική Συνέλευση της Folli Follie, οι αμφιλεγόμενες αμοιβές και το project Mexico

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Διπλή Γενική Συνέλευση

Διπλό «επεισόδιο» Folli Follie θα παιχτεί στις 10 Σεπτεμβρίου, με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μπορεί ο Δημήτρης, η Καίτη και ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος να παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για μια σειρά κακουργημάτων του οικονομικού σκανδάλου των τουλάχιστον 413 εκατ. ευρώ, ωστόσο οι πληγές για τη πολύπαθη Folli Follie δεν έχουν κλείσει , κάτι που θα καταδειχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, οπότε έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή δύο τακτικών γενικών συνελεύσεων της εταιρείας μέσα στην ίδια ημέρα. Γιατί γίνεται αυτό; Διότι πρώτα θα πρέπει να διεξαχθεί η εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019 και αν πάνε όλα καλά, εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 1.1.2020 - 31.12.2020. Ωστόσο, η εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της Folli Follie για τη χρήση 2019 έχει πολλά μα πολλά αγκάθια και μόνον εάν δοθούν «συγχωροχάρτια» θα περάσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο αγκάθι είναι η έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας. Το «ακανθώδες» του θέματος σχετίζεται με το ότι μέσα στο 2019 ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος είχε ακόμη εμπλοκή στα διοικητικά της Folli Follie και ως εκ τούτου ενδεχόμενη απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης θα ήταν προβληματική για το πρόσωπό του. Αλλά και για τα ίδια τα οικονομικά μεγέθη της Folli Follie για τη χρήση 2019 υπάρχουν αστερίσκοι. Σύμφωνα με τα ελεγμένα από την PwC οικονομικά αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη χρήση οι καθαρές ζημίες της Folli Follie ανήλθαν σε 116,3 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια της ήταν αρνητικά κατά 285,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, η Διοίκηση της Folli Follie ακολούθησε διαφορετικό λογιστικό χειρισμό σχετικά με τη σύνταξη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, παραλείποντας την ενοποίηση θυγατρικών εταιρειών για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Σύμφωνα με την PwC αυτό συνέβη διότι «δεν κατέστη εφικτό να γίνει από τη Διοίκηση αναδρομικά πλήρης διόρθωση των λαθών στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Δεδομένου ότι η εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της Folli Follie καλείται να αποφασίσει και την απαλλαγή των μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2019, καταλαβαίνει κανείς πως υπάρχουν πολλές «γκρίζες ζώνες» εκεί.

Οι αμφιλεγόμενες αμοιβές

Αμφιλεγόμενο από πολλές απόψεις είναι και ένα άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Folli Follie για τη χρήση του 2019. Αυτό που αφορά στην έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019. Γιατί είναι αμφιλεγόμενο; Αρχικά για το προφανές. Μέσα σε αυτές βρίσκονται και οι «πλούσιες» αμοιβές που έλαβε ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το 2019. Θα ήταν παράδοξο από τη μια η Folli Follie να επιδιώκει με αγωγές και κατασχέσεις να αποζημιωθεί για τις ζημιές που έχει υποστεί από την οικογένεια Κουτσολιούτσου και από την άλλη να εγκρίνονται οι αμοιβές του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου ως «business as usual». Το δεύτερο αμφιλεγόμενο ζήτημα έχει να κάνει με αμοιβές ύψους 478.094 ευρώ! Βλέπετε τόσα χρήματα δόθηκαν το 2019 ως αμοιβές σε οκτώ μέλη του ΔΣ της Folli Follie που έκαναν ουσιαστικά «guest εμφάνιση», καθώς μετείχαν στη Διοίκηση της εταιρείας από 25 ημέρες έως έξι μήνες. Είναι ενδεικτική η περίπτωση μέλους του ΔΣ που είχε τον τίτλο του αναπληρωτή CEO και ο οποίος για μόλις 25 ημέρες θητεία έλαβε για το 2019 συνολικά αμοιβή 107.351 ευρώ! Ίδιες πάνω κάτω είναι και οι υπόλοιπες επτά περιπτώσεις ! Και όλα αυτά σε μια περίοδο που η οικογένεια Κουτσολιούτσου εξακολουθούσε να ασκεί «σκιώδη διοίκηση» στην πολύπαθη εισηγμένη.

Υποχρεώσεις 15 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώνοντας τα της Folli Follie, σας ενημερώνουμε πως στις 10 Σεπτεμβρίου οι μέτοχοι της θα ενημερωθούν μεταξύ άλλων και για ένα «μποναμά» ανοικτών υποχρεώσεων ύψους 15 εκατ. ευρώ! Πρόκειται για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, πρόστιμα και φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας με μεγάλες «ουρές». Αναλυτικότερα: Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί αγωγές συνολικού ποσού 11,6 εκατ. ευρώ κατά της εταιρείας από επενδυτές, οι οποίοι ζητούν την επιδίκαση αποζημιώσεων για την υλική ζημία και την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί. Σε περίπτωση που εκδοθεί είτε προσωρινώς εκτελεστή είτε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η Folli Follie θα κληθεί να καταβάλει τα σχετικά ποσά. Ομοίως, έχουν επιβληθεί στην Folli Follie πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνολικού ποσού 720 χιλ. ευρώ, τα οποία έχουν προσβληθεί με την κατάθεση προσφυγής, η οποία όμως δύσκολα θα γίνει δεκτή. Τέλος, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ έχει εκδώσει εντολή ελέγχου για την ανέλεγκτη διαχειριστική περίοδο του 2015. Σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί της Folli Follie δεν γίνουν δεκτοί ενώπιον της φορολογικής αρχής θα προκύψει ενδεχόμενη φορολογική επιβάρυνση ύψους 2,7 εκατ. ευρώ!

Το project Mexico

H Eurobank, όπως και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, πέρασε με επιτυχία τα stress tests που διενήργησαν η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Ειδικά στο δυσμενές σενάριο και ειδικά στην κρίσιμη παράμετρο της απομείωσης κεφαλαίου (depletion) η Eurobank διακρίθηκε, καθώς είχε τη χαμηλότερη απομείωση κεφαλαίου από όλες τις ελληνικές τράπεζες. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως στο stress test της ΕΚΤ δεν είχε ληφθεί υπόψη το project Mexico, η τελευταία μεγάλη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank, που θα οδηγήσει σε μονοψήφιο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον ισολογισμό της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασχολήθηκε με το project Mexico μέσα στον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, στις 10 Αυγούστου γνωστοποίησε στην Eurobank απόφαση (ECB-SSM-2021-GRΕΒΕ-8) σχετική αφενός με τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας, αφετέρου με τη διανομή μερισμάτων σε μορφή διαφορετική από μετρητά. Ουσιαστικά, η ΕΚΤ με την απόφασή της χορήγησε άδεια στην Eurobank προκειμένου να προβεί στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων της σε ατομική βάση, μέσω της μείωσης κοινών μετοχών που εκδόθηκαν από την τράπεζα, για ποσό 110,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, χορήγησε στην Eurobank την άδεια να καταβάλει μερίσματα σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (common equity tier 1) διανέμοντας στους μετόχους της τις mezzanine και junior ομολογίες που εκδόθηκαν από το όχημα ειδικού σκοπού Mexico Finance Designated Activity Company. Μετά την απαραίτητη έγκριση της ΕΚΤ η Eurobank τροποποίησε την παρελθούσα Παρασκευή και το καταστατικό της.

Τα πρόστιμα για ξέπλυμα χρήματος

Η πανδημία και η τηλεργασία, ως επακόλουθο της, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες των εποπτών, αλλά και των ελεγκτικών μηχανισμών που στηρίζουν εν πολλοίς την αποτελεσματικότητά τους στους επιτόπιους ελέγχους. Και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις. Στοιχεία της εταιρείας Fenergo που δημοσιοποιήθηκαν προ ημερών κατέδειξαν πως στο πρώτο εξάμηνο του 2021 οι διεθνείς κυρώσεις για ξέπλυμα χρήματος σημείωσαν πτώση κατά 40% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2020, διαμορφούμενες σε 930 εκατ. δολάρια. Αυτό παρά το ότι υπήρξε αύξηση του οικονομικού εγκλήματος και ειδικά του ξεπλύματος χρήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από τις 31 χώρες που αναφέρονται στη μελέτη της Fenergo, οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ήταν εκείνες που επέβαλαν τα περισσότερα πρόστιμα στο πρώτο εξάμηνο του 2021, με ποινές συνολικής αξίας 711 εκατ. δολαρίων. Ακολούθησαν η Ελβετία και η Νορβηγία και τέταρτες ήταν οι βρετανικές ρυθμιστικές αρχές που επέβαλαν πρόστιμα μόλις 32,9 εκατ. δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Τα σχετικά μεγέθη για την Ελλάδα είναι άγνωστα, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεν τα δημοσιοποιεί. Μάλιστα, η ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει σταματήσει από το τέλος του 2020 – άγνωστο γιατί- να δημοσιοποιεί και τα στοιχεία δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.