ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φορτωμένη» με πληρωμές και υποχρεώσεις η σημερινή ημέρα για χιλιάδες φορολογούμενους

«Φορτωμένη» με πληρωμές η σημερινή ημέρα για χιλιάδες φορολογούμενους
«Φορτωμένη» με πληρωμές η σημερινή ημέρα για χιλιάδες φορολογούμενους
Unsplash

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την εξόφληση της τρίτης δόσης του φόρου εισοδήματος, την υποβολή των δηλώσεων και διορθώσεων για τα «κουρεμένα» ενοίκια, την επανένταξη στις 100 και 120 δόσεις των φορολογουμένων που έχουν πληγεί από την πανδημία αλλά και την υποβολή των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα επιδότησης δαπανών. 

Ειδικότερα, ο χρόνος τελειώνει για:

Πληρωμή δόσης φόρου εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα καλούνται να εξοφλήσουν την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος, ποσό συνολικού ύψους περίπου 270 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν άλλες πέντε μηνιαίες δόσεις φόρου εισοδήματος, συνολικού ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2022.

Υποβολή δηλώσεων για «κουρεμένα ενοίκια». Τέλος χρόνου για την υποβολή δηλώσεων COVID για τους ιδιοκτήτες που έχουν λάβει προκαταβολικά τις αποζημιώσεις για τα μειωμένα ενοίκια του Ιουλίου. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να υποβληθούν και οι δηλώσεις για διορθώσεις ή οι αρχικές δηλώσεις COVID για το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2021. Το ίδιο ισχύει και για ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία υπεκμισθώνονται και είτε πρέπει να υποβάλουν αρχικές δηλώσεις είτε να κάνουν απλώς διορθώσεις.

Κατάθεση δικαιολογητικών για πάγιες δαπάνες: Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών υποχρεούνται μέχρι σήμερα να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση στις 31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω από 1,0.
  • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Αναβίωση 100 και 120 δόσεων: Οι οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημία και έχασαν τις παλαιές ρυθμίσεις των 100 ή 120 δόσεων από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις τους θα πρέπει εντός της ημέρας να υποβάλουν αίτηση στο mybusinessSupport και παράλληλα να καταβάλουν τη δόση του Αυγούστου μαζί με τη δόση του Σεπτεμβρίου.