ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Ποιοι και πότε μπορούν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Ποιοι και πότε μπορούν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια
Τι θα συμβεί με το το τεκμαρτό εισόδημα.
INTIME

Σε ποιες περιπτώσεις αμφισβητούνται τα τεκμήρια

Nα αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες, τα αυτοκίνητα και τα άλλα τεκμήρια έχουν οι φορολογούμενοι. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει το τεκμήριο να είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών που τον βαρύνουν και αυτό να αποδειχθεί από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.

Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν υπόχρεους οι οποίοι:

  • Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
  • Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική.
  • Είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας.
  • Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και οι δαπάνες διαβίωσής τους είναι μειωμένες, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές.
  • Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κληρονόμησαν από τον πατέρα ή τη μητέρα τους.
  • Είναι φυλακισμένοι.
  • Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας έχουν πραγματοποιήσει δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει πληρωθεί για έναν ολόκληρο χρόνο από την εργασία του και δεν έχει κανένα άλλο εισόδημα ούτε αυτός ούτε η σύζυγός του, τότε το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την ιδιοκτησία Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητείται και δεν υπολογίζεται.

Εάν ο φορολογούμενος ανήκει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Η Φορολογική Διοίκηση (Δ.Ο.Υ.) προχωρεί σε έλεγχο των ισχυρισμών και των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, για την οποία οι υπόχρεοι έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά.

Η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες των τέκνων, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον τον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.