ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με 69,5% το ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής

Με 69,5% το ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής
INTIME

Αυξηµένο ποσοστό που φθάνει το 69,5% –από 62,93%– έχει από σήµερα το ΤΧΣ στο µετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank, µετά τη µετατροπή σε µετοχές των 271.448.946 (269.212.032 πέρασαν στην κυριότητα του ΤΧΣ) παραστατικών τίτλων (warrants) που εκδόθηκαν υπέρ του ∆ηµοσίου στο πλαίσιο ενεργοποίησης του νόµου για την αναβαλλόµενη φορολογία. 

Μετά το dilution που επιφέρει η µετατροπή, το ποσοστό του ΤΜΕ∆Ε µειώνεται από 14,7% σε 12,03%, του ΕΦΚΑ από 10,26% σε 8,40% και του Ellington από 9,87% σε 8,08%. Η µετατροπή δεν οδηγεί σε κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, οι δείκτες της οποίας παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα και συγκεκριµένα στο 6,4% ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης CET1 και στο 9,94% ο συνολικός δείκτης CAD µε βάση τα αποτελέσµατα 6µήνου.

Το πρόβληµα της χαµηλής κεφαλαιακής επάρκειας σε συνδυασµό µε τον υψηλό δείκτη µη εξυπηρετούµενων δανείων, που µε βάση τα αποτελέσµατα 6µήνου διαµορφώνεται στο 67,6%, αναµένεται να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου που δροµολογείται για το α΄ τρίµηνο του 2023.

Με δεδοµένο ότι η συµφωνία των µετόχων προβλέπει ότι η τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις µέσω του «Ηρακλή» –ο οποίος έχει λήξει– και ότι θα επιτύχει την εξυγίανση του ισολογισµού της µε πωλήσεις και οργανικές ενέργειες, οι µέτοχοι αναµένεται έως την επόµενη εβδοµάδα να υποβάλουν στην ΤτΕ τη στρατηγική και το σχέδιο µείωσης των κόκκινων δανείων.

Με παράλληλες διαδικασίες θα πρέπει να κλείσει και το θέµα της συµφωνίας των µετόχων για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την υπογραφή του shareholders agreement για τη συµµετοχή τους στην επικείµενη αύξηση. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το κείµενο της συµφωνίας αναµένεται να οριστικοποιηθεί επίσης την προσεχή εβδοµάδα, µε στόχο το επόµενο διοικητικό συµβούλιο της Attica Bank να αποφασίσει την ηµεροµηνία που θα συγκληθεί η έκτακτη γενική συνέλευση που θα εγκρίνει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.

Παρά την καθυστέρηση που έχει σηµειωθεί µέχρι σήµερα, πηγές κοντά στη διαδικασία εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την υλοποίηση της συµφωνίας, που προβλέπει ότι από το σύνολο των 490 εκατ. ευρώ οι τρεις βασικοί µέτοχοι, δηλαδή ΤΧΣ και η κοινοπραξία ΤΜΕ∆Ε - Ellington (µέσω των Rinoa και Ellington Solutions) θα καλύψουν τα 459 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ. Το µεγαλύτερο µέρος της επικείµενης αύξησης, που υπολογίζεται στα 330 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί από το ΤΧΣ, ενώ στα 130 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η συµµετοχή της κοινοπραξίας ΤΜΕ∆Ε - Ellington.

Σε επόµενη φάση προβλέπεται η έκδοση εκ νέου warrants, τα οποία θα αναλάβει η κοινοπραξία ΤΜΕ∆Ε - Ellington, αποκτώντας έτσι και την πλειοψηφία των µετοχών της Attica Bank στο πλαίσιο της συµφωνίας για την ιδιωτικοποίησή της. Οπως έχει ανακοινωθεί, τα 300 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ θα χρησιµοποιηθούν για επιπρόσθετες προβλέψεις έτσι ώστε να καλυφθούν οι ζηµίες από τις υφιστάµενες τιτλοποιήσεις της Attica Bank, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί µε σκοπό τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την αναδιάρθρωση της τράπεζας, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικά κερδοφόρος έως το τέλος του 2024.