ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει ο δρόμος για φορολόγηση των καταθέσεων στην Ελβετία

Ανοίγει ο δρόμος για φορολόγηση των καταθέσεων στην Ελβετία

Θετική εξέλιξη για την Ελλάδα συνιστά η συμφωνία Γερμανών, Βρετανών και Αυστριακών με την Ελβετία.

Η συμφωνία θεωρείται ότι ανοίγει το δρόμο για μια διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Ελβετίας, που θα οδηγήσει στη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων που βρίσκονται στις ελβετικές τράπεζες.

Η ελβετική βουλή ενέκρινε τη συμφωνία με τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Αυστρία, κάτι που θα επιτρέψει την είσπραξη διαφυγόντων εσόδων από φόρους. Επίσης, η συμφωνία θα επιτρέψει στις ελβετικές τράπεζες να διατηρήσουν τους ιδιαίτερα αυστηρούς κανονισμούς όσον αφορά το τραπεζικό απόρρητο και την εχεμύθεια.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η Κάτω Βουλή της Ελβετίας προχώρησε στην έγκριση της διακρατικής συμφωνίας με τη Γερμανία για την αναδρομική φορολόγηση των γερμανικών καταθέσεων, με φόρο που θα φθάνει ακόμη και στο 41%.

Οι ελβετικές τράπεζες θα αφαιρέσουν ένα σωρευτικό ποσό από τους λογαριασμούς που έχουν σ' αυτές πελάτες των τριών χωρών και θα μεταφέρουν τα χρήματα στις αρχές τους, ως αποζημίωση για την πιθανή φοροδιαφυγή και τόκους.

Ωστόσο, οι ελβετικές αρχές δεν θα παραδώσουν στοιχεία που αφορούν τους κατόχους των λογαριασμών. Σύμφωνα με το Βερολίνο, σε ελβετικές τράπεζες «κρύβονται» μέχρι και 80 δισ. ευρώ Γερμανών πολιτών.

Πλέον, το λόγο έχουν τα κοινοβούλια της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Αυστρίας, που θα πρέπει να επικυρώσουν τη συμφωνία. Ωστόσο, οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες και οι Πράσινοι έχουν αντιδράσει για το περιεχόμενο της συμφωνίας, καθώς επιτρέπει στους φορολογούμενους να ξεφύγουν από κάθε ποινή.

Οι ελληνικές πρωτοβουλίες

Σχετικές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί και από την Ελλάδα από το 2010. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, στην Ελβετία έχουν οδηγηθεί περίπου 2,5 δισ. ευρώ την τελευταία διετία, δηλαδή περίπου το 10% των καταθέσεων.

Η Ελβετία αρνείται την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους ξένους καταθέτες και για τον λόγο αυτό έχει συμφωνήσει διακρατικά την παρακράτηση και την πληρωμή φόρου προκειμένου να διατηρηθεί η ανωνυμία των καταθέσεων.