ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με απλή βεβαίωση ορκωτού η πιστοποίηση της υλοποίησης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων

Με απλή βεβαίωση ορκωτού η πιστοποίηση της υλοποίησης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων
Pixabay

Στο άρθρο 4 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται ότι η πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή του 65% μεγάλων επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004 μπορεί να γίνει χωρίς διενέργεια ελέγχου, αλλά με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων που υπογράφονται από ορκωτό λογιστή. 

Δεν πρόκειται για διευκόλυνση προς επενδυτές από τις πολλές που δυστυχώς παρέχονται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων.

Η αιτιολογική έκθεση αποκαλύπτει όμως ότι στην πραγματικότητα το υπουργείο προσπαθεί να καλύψει τη δική του αδυναμία.

Αν και με τον νόμο 2022 προβλέφθηκε ότι για τα επενδυτικά σχέδια άνω των 700.000 ευρώ ο έλεγχος θα γίνεται υποχρεωτικά από ορκωτό λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, η μεταβολή δεν κατέστη δυνατόν να εφαρμοστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Κι έτσι αποφασίστηκε η επιστροφή σε ό,τι προέβλεπε ο νόμος του 2016, αυτός με την απλή βεβαίωση.