ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπέρ του ευρωμολόγου το Ευρωκοινοβούλιο

Υπέρ του ευρωμολόγου το Ευρωκοινοβούλιο
Υπέρ της δημιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων τάχθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο...

Υπέρ της δημιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων τάχθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε παρέμβασή του, την ημέρα που ξεκινά η Σύνοδος Κορυφής των αρχηγών των κρατών-μελών της ΕΕ. Παράλληλα, τάσσεται θετικά στο ενδεχόμενο έκδοσης ευρωομολόγων, ενώ ζητά δυνατότητα παρέμβασης στο σχεδιασμό του νέου μηχανισμού στήριξης. Επίσης, απευθύνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να οριστεί μια κοινή και ενοποιημένη εταιρική φορολογική βάση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει:

Μηχανισμός στήριξης: Σαφήνεια και πολιτική νομιμοποίηση

O μόνιμος μηχανισμός στήριξης των κρατών μελών με οικονομικές δυσκολίες, αναφέρει το ψήφισμα του ΕΚ, θα πρέπει να αποσαφηνίζει το πώς θα μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να βοηθήσει, ποιά θα είναι η συμμετοχή των κρατών μελών που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη και πώς θα επηρεασθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Τονίζεται ακόμη η ανάγκη μίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων, η ενδεχόμενη δημιουργία ευρωομολόγων και ζητείται η δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού σταθεροποίησης για τη διαχείριση των κρίσεων.

Στο ψήφισμά του, το ΕΚ προειδοποιεί ότι οι αποφάσεις για το σχεδιασμό του μηχανισμού στήριξης δεν θα πρέπει να ληφθούν κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ των κρατών μελών. Υποστηρίζει, αντίθετα, ότι θα πρέπει να ληφθούν κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου, ώστε να διασφαλισθούν η διαφάνεια και η νομιμοποίηση του μηχανισμού έναντι των αγορών και των πολιτών. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του θα πρέπει να αποτελέσουν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα τεθεί σε διαπραγμάτευση μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου. Επιπλέον, ο μηχανισμός στήριξης θα πρέπει να έχει άμεση συνάφεια με την επικείμενη νομοθεσία σχετικά με το νέο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης.

Απαιτείται σαφήνεια

Το ΕΚ ζητά με το ψήφισμα του να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της σαφήνειας επί μεγάλου αριθμού θεμάτων, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της σταθερότητας.

Το ΕΚ υποστηρίζει, επίσης, ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κατανομή των βαρών θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και ζητά από την Επιτροπή να παρουσιάσει αναλυτική περιγραφή του μηχανισμού, η οποία θα αποσαφηνίζει τη συμμετοχή των επενδυτών, των καταθετών και των συμμετεχόντων στην αγορά, και η οποία θα αναφέρει ρητά ότι ο μηχανισμός θα συμμορφώνεται πλήρως στην πολιτική και τις πρακτικές του ΔΝΤ όσον αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Το ΕΚ ζητά, ακόμη, από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει και να θέσει προτεραιότητες όσον αφορά τις δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που θα θυσιαστούν σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστραφούν χρήματα από τον προϋπολογισμό, κάτι που μπορεί να συμβεί, με βάση τους κανόνες του παρόντος (προσωρινού) μηχανισμού σταθεροποίησης.

Ευρωομόλογα;

Το ψήφισμα αναφέρεται και στο κύριο αίτιο της παρούσας κρίσης: τις "παγωμένες" χρηματοπιστωτικές αγορές που καθιστούν δύσκολή και δαπανηρή την αναχρηματοδότηση του χρέους για τα κράτη μέλη. Ζητά, λοιπόν, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού σταθεροποίησης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη μίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων, χωρίς προβλήματα ρευστότητας. Καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με άλλα πιθανά εργαλεία που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των κρατών μελών σε πηγές χρηματοδότησης.

Αρχές

Πέρα από την ανάγκη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην κατανομή των βαρών, το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι η αρχή της αιρεσιμότητας σε ότι αφορά την απόκτηση βοήθειας από το μηχανισμό θα πρέπει να εξυπηρετεί την αποκατάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς να αποβαίνει σε βάρος εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση, και επομένως δεν θα πρέπει να συνεπάγεται μείωση των ελάχιστων εισοδημάτων, όξυνση της φτώχειας και ένταση των ανισοτήτων.

Εταιρικοί φορολογικοί συντελεστές

Το ΕΚ κάνει έκκληση προς την Επιτροπή να επιταχύνει την υποβολή νομοθετικής πρότασης σχετικά με τον ορισμό μίας κοινής και ενοποιημένης εταιρικής φορολογικής βάσης .

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει την Παρασκευή το γενικό πλαίσιο για το μηχανισμό στήριξης, ενώ οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του θα αποφασιστούν μέσα στο 2011. Εντωμεταξύ, οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του ΕΚ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη συμφωνίας με τα κράτη μέλη στο θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης αναμένεται να παρουσιάσουν επίσημα τις προτάσεις τους τον Ιανουάριο.

Πηγή: newscode.gr

Ροή Ειδήσεων