Δείτε τι μας περιμένει να πληρώσουμε τώρα στα τέλη κυκλοφορίας

Το ένα χαράτσι μετά το άλλο. Τώρα έρχονται ακόμα πιο τσουχτερά από πέρισι, τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων...
Το ένα χαράτσι μετά το άλλο. Τώρα έρχονται ακόμα πιο τσουχτερά από πέρισι, τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων. Γα το 2012 είναι δύο «ταχυτήτων», ανάλογα με την ημερομηνία ταξινόμησης. Για τα επιβατικά Ι.Χ. τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010 καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη προσδιορίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα. Πιο συγκεκριμένα για την απόκτηση του σήματος στη συγκεκριμένη κατηγορία θα πληρώσουμε: Έως 300 κυβικά εκατοστά 22 ευρώ Από 301 έως 785 κυβικά εκατοστά 55 ευρώ Από 786 έως 1.071 κυβικά εκατοστά 120 ευρώ Από 1.072 έως 1.357 κυβικά εκατοστά 135 ευρώ Από 1.358 έως 1.548 κυβικά εκατοστά 240 ευρώ Από 1.549 έως 1.738 κυβικά εκατοστά 265 ευρώ Από 1.739 έως 1.928 κυβικά εκατοστά 300 ευρώ Από 1.929 έως 2.357 κυβικά εκατοστά 660 ευρώ Από 2.358 έως 3.000 κυβικά εκατοστά 880 ευρώ Από 3.001 έως 4.000 κυβικά εκατοστά 1.100 ευρώ Από 4.001 και άνω κυβικά εκατοστά 1.320 ευρώ Σχετικά με  τα επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, τα τέλη προκύπτουν σε συνάρτηση με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η διάθεση των σημάτων θα γίνει και φέτος από τις τράπεζες. Στην εφορία τους θα πρέπει να απευθύνονται οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν λάβει ειδοποιητήριο, το έχουν χάσει, στο ειδοποιητήριο αναγράφονται λανθασμένα στοιχεία, στην περίπτωση εκπρόθεσμης προμήθειας και στην περίπτωση που το όχημα τίθεται σε κυκλοφορία μετά την 1η Οκτωβρίου 2011. Στις περιπτώσεις αυτές, η προμήθεια του σήματος γίνεται με την προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Η προθεσμία προμήθειας του σήματος τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου και εκπρόθεσμη αγορά του συνεπάγεται πρόστιμο 30 ευρώ αν το σήμα κοστίζει λιγότερα από 30 ευρώ ή ίσο με το ύψος του τέλους αν υπερβαίνει τα 30 ευρώ. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ειδικού σήματος, στον κάτοχο χορηγείται νέο σήμα χωρίς άλλη επιβάρυνση αλλά με πρόστιμο 30 ευρώ. Οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας (π.χ. καινούργια Ι.Χ. με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 100 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο), υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος αντί 5 ευρώ, που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού.