ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Eνδιαφέρον της ΕΤΕ για την Εμπορική

Reuters: Eνδιαφέρον της ΕΤΕ για την Εμπορική

Προσφορά για την Εμπορική Τράπεζα θα καταθέσει η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Βασική παράμετρος για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος αποτελεί κατ' αρχήν η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας από τη μητρική της, η οποία, σύμφωνα με αναλυτές, θα είναι της τάξεως των 2 δισ. ευρώ.

Η πρώτη προϋπόθεση την οποία έχει θέσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) προς τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, αφορά στη διασφάλιση από την πλευρά των ελληνικών τραπεζών της δέσμευσης, ότι η Credit Agricole θα επανακεφαλαιοποιήσει πλήρως την ελληνική θυγατρική της, ώστε να μη χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από το ΤΧΣ.

Ο δεύτερος όρος αφορά στην παροχή ρευστότητας από την Credit Agricole στην Εμπορική Τράπεζα, της τάξεως των 5 δισ. ευρώ, κάτι που θα μπορούσε είτε να γίνει μέσω της διατραπεζικής αγοράς ή να μεταβιβαστούν στη γαλλική τράπεζα στοιχεία του ενεργητικού της Εμπορικής ή με συνδυασμό των δύο προηγούμενων.

Η τρίτη προϋπόθεση έχει να κάνει με τον έλεγχο (due diligence) της Εμπορικής, καθώς στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς, ότι τα στοιχεία που θα εξεταστούν από τον ειδικό ελεγκτή του ΤΧΣ θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα.

Τέλος, η τέταρτη προϋπόθεση ορίζει πως το ΤΧΣ θα πρέπει να διαπιστώσει ότι η συγχώνευση της Εμπορικής με τον προκριθέντα υποψήφιο ελληνικό όμιλο δημιουργεί συνέργιες.

Υπενθυμίζεται ότι επισήμως πρόταση έχει καταθέσει μόνο η Alpha Bank, ενώ ΕΤΕ και Eurobank έχουν επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον τους και έχουν προθεσμία να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 8 του μηνός.

Ρoή Ειδήσεων