ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδοτήσεις και το 2013 για σιτάρι, λάδι, πρόβατα και αγελάδες

Επιδοτήσεις και το 2013 για σιτάρι, λάδι, πρόβατα και αγελάδες

Και το 2013 θα δοθεί το ποιοτικό πριμ (κοινοτικές επιδοτήσεις) για το σιτάρι, το λάδι, τα αιγοπρόβατα και τις αγελάδες, καθώς όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται για ένα χρόνο το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων για τους αγρότες.

Η ενίσχυση, δηλαδή, μέσω δικαιωμάτων και το ποιοτικό παρακράτημα για τις εν λόγω περιπτώσεις.

Το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο για την ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) και ειδικά για τις άμεσες ενισχύσεις προβλεπόταν να λήξει στο τέλος του 2012, καθώς από το 2013, θεωρητικά, θα υπήρχε νέος κανονισμός για την προγραμματική περίοδο 2013-2020.

Όμως, όπως αναφέρει το υπουργείο, παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η μετάθεση της έναρξης του νέου καθεστώτος στο 2014, για όλη την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ετοιμάσει κανονισμό με τον οποίο δίνεται η παράταση και ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο προετοιμασίας και αναμένεται να δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα.