ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική Τράπεζα: Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων

Ελληνική Τράπεζα: Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων

Σε αναπροσαρμογή επιτοκίων χορηγήσεων και δανείων προχώρησε η Ελληνική Τράπεζα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αναπροσαρμογές των παραπάνω επιτοκίων είναι αποτέλεσμα της μείωσης στο επιτόκιο Euribor 3μηνης διάρκειας και ισχύουν από 01/10/2012.

Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) από 5,78% σε 5,72%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών (Β.Ε.Σ.) από 4,28% σε 4,22%

Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Π.Ε.Χ.) από 5,28% σε 5,22%

Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικών (Β.Ε.Κ.) από 9,92% σε 9,86%

Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (κλασική) από 14,28% σε 14,22%

Πιστωτική Κάρτα Hellenicard VISA (χρυσή) από 13,78% σε 13,72%