ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ενίσχυσης ζητούν οι κλωστοϋφαντουργοί

Μέτρα ενίσχυσης ζητούν οι κλωστοϋφαντουργοί

Τα μείζονα προβλήματα ενώπιον των οποίων βρίσκεται σήμερα η ελληνική κλωστοϋφαντουργία βρίσκονται στο επίκεντρο επιστολής που απηύθυνε προς τον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών με την οποία ζητά "εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό βιομηχανικής πολιτικής".

Ο σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η ελληνική κλωστοϋφαντουργία δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση ούτε ειδικές ενισχύσεις, ζητά το αυτονόητο, δηλαδή να μπορέσει να λειτουργήσει σε ένα σταθερό περιβάλλον χωρίς εκπλήξεις ή έκτακτες και άλλου τύπου εισφορές και αυξήσεις που ακυρώνουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Ενδεικτικά καταγράφει μερικά από αυτά:

- Η καθολική απουσία ρευστότητας. Το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων (επιτόκια) είναι σχεδόν τριπλάσιο από των ανταγωνιστριών ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, η καθυστέρηση στην επιστροφή του ΦΠΑ σε ένα κλάδο που εξάγει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής του, οδηγεί σε ταμειακή ασφυξία.

- Το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα για τους ενεργοβόρους κλάδους όπως είναι η κλωστοϋφαντουργία είναι δυσβάσταχτο. Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα Μέσης Τάσης στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα η βιομηχανία να πληρώνει την KWh όσο και οι οικιακοί καταναλωτές.

- Οι ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές (μέχρι 52%) σε σχέση με τις λοιπές χώρες της ΕΕ και βασικές ανταγωνίστριες του κλάδου, όπως είναι η Ισπανία και Πορτογαλία, αποτελούν τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

- Η άμεση και έμμεση φορολογία, δημιουργούν ένα ασταθές και αρνητικό φορολογικό περιβάλλον για περαιτέρω ανάπτυξη και επενδύσεις.

- Η απουσία αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργιών προϊόντων από τρίτες χώρες όπως τη Κίνα, Ινδία, Κορέα κ.ά., που οδηγεί σε μαρασμό την ελληνική παραγωγή αλλά και δεν εγγυάται την προστασία των καταναλωτών.

Ενέργειες άμεσης απόδοσης, θεωρεί ο κλάδος τις εξής:

- Εναρμόνιση του ύψους των εργοδοτικών εισφορών στον μέσο όρο των χωρών ΟΟΣΑ που υπολογίζεται σε 28%. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η απασχόληση και θα εισρεύσουν περισσότερες εισφορές στους ασφαλιστικούς φορείς.

- Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε επίπεδο που να περιέχει όρους και χρεώσεις ανταποκρινόμενες στο ενεργειακό προφίλ του κλάδου (συνεχής και ομοιόμορφη κατανάλωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλους τους μήνες του χρόνου).

- Εξάλειψη των φόρων και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων.