ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Ζαν-Κλοντ Μπλοκ νέος αντιπρόεδρος της ΑΓΕΤ Ηρακλής

Ο Ζαν-Κλοντ Μπλοκ νέος αντιπρόεδρος της ΑΓΕΤ Ηρακλής

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής αναλαμβάνει ο Ζαν-Κλοντ Μπλοκ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Λουί Σαβάν.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 30η Οκτωβρίου και βάσει αυτής ο κ. Μπλοκ εξελέγη για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Η επικύρωση της εκλογής του κ. Μπλοκ θα γίνει κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συγκληθεί (Τακτική ή Έκτακτη). Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος του Δ.Σ. Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης, Επιχειρηματίας, μη-εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος Jean-Claude Block, Senior Vice President Finance for Cement, Aggregates & Concrete Lafarge SA, μη εκτελεστικό μέλος
Διευθύνων Σύμβουλος Pierre Deleplanque, εκτελεστικό μέλος
Μέλη Jean-Charles Blatz, μη εκτελεστικό μέλος
Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Πάνος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της STAR INVESTMENTS SA, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, λήγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. Oρίσθηκαν επίσης ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, οι κ.κ. Jean-Claude Block (μη εκτελεστικό μέλος), Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Πάνος Κυριακόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).