ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώδεκα μήνες καθαρών εισροών κεφαλαίων στο ελληνικό χρηματιστήριο

Δώδεκα μήνες καθαρών εισροών κεφαλαίων στο ελληνικό χρηματιστήριο

Ο Οκτώβριος ήταν ο δωδέκατος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά υπερέβησαν τις εκροές.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 48% έναντι 44,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση 7,9%.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (37,2%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 30,2% έναντι 28,9% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 31,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών, από 34,7% τον Σεπτέμβριο.

Τον Οκτώβριο, οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξεως των 926,29 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 883,26 εκατ. ευρώ.

Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 60% των συναλλαγών, σε σχέση με το 48% τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές πραγματοποίησαν το 19,1% των συναλλαγών, από 30,7% τον Σεπτέμβριο.

Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 3.965,91 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 199,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.323,67 εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2012, σημειώθηκε άνοδος 118,3%.

Η μέση ημερήσια αξία των Συναλλαγών ήταν 180,27 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (63,03 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (78,99 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2013 ανήλθε στις 40.633 έναντι 29.044 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 42.932).

Τον Οκτώβριο, δημιουργήθηκαν 1.314 Νέες Μερίδες Επενδυτώ,ν έναντι 1.070 νέων Μερίδων τον προηγούμενο μήνα.

Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 63,04 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 51,94 δισ., σημειώθηκε αύξηση 21,4% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 30,62 δισ., σημειώθηκε αύξηση 105,9%.