ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει την ελληνική γεωργία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει την ελληνική γεωργία

Στις μεγάλες επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, κ.ά.), καθώς και στην υποστήριξη της καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα, δίνει έμφαση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως προέκυψε και από τη συνάντηση που είχε την Τρίτη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης με εκπροσώπους της ΕΤΕπ. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα και στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές της ελληνικής γεωργίας, καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του ΥπΑΑΤ και της ΕΤΕπ για την υποστήριξη δράσεων και τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων, που θέτει το υπουργείο, για την υποστήριξη του πρωτογενούς, αλλά και του δευτερογενούς τομέα, εναρμονιζόμενο με τις προτεραιότητες που θέτει η νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020.

Οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα και τις ποικίλες δράσεις που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επένδυσης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσαυτάρης έθεσε τις προτεραιότητες και τη στρατηγική του υπουργείου, τονίζοντας πως, η γεωργία και η αλιεία αποτελούν γόνιμο έδαφος με πλήθος επενδυτικών ευκαιριών με αναπτυξιακό πρόσημο, πάνω στο όποιο μπορεί να στηριχτεί η εθνική οικονομία.

Γι' αυτό και πρότεινε άμεσα να ξεκινήσουν ενδελεχείς συζητήσεις των δυο πλευρώ,ν προσδοκώντας σύντομα, σε μια γόνιμη συνεργασία αμοιβαίου οφέλους, θέτοντας τις προτεραιότητες στις οποίες συμφώνησε και η ΕΤΕπ, σε δράσεις όπως:

- Τα εγγειοβελτιωτικά έργα που αποτελούν μακροχρόνιες επενδύσεις και η αποπληρωμή τους είναι πολυετής, πέραν των στενών ορίων της επταετίας, που είναι η μέση χρονική διάρκεια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

- Τις ολοκληρωμένες δράσεις σε ένα τομέα, που περιλαμβάνουν πολλούς και ποικίλους φορείς που δραστηριοποιούνται και αλληλοσυμπληρώνονται στην αγροτική παραγωγική διαδικασία, όπως οι Συμπράξεις καινοτομίας στον Αγροτικό Τομέα.

- Οι μεγάλες επενδύσεις σε Εθνικό επίπεδο (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, επενδύσεις στο μεταποιητικό τομέα, επενδύσεις στην Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργειες, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων κ.ά.) όπου η ΕΤΕπ μπορεί να διασφαλίσει μακροχρόνια ρευστότητα στον Τραπεζικό τομέα, για τη συμμετοχή στις παραπάνω επενδύσεις.

- Την υποστήριξη της καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας στον Αγροτικό τομέα (δημιουργία τεχνοβλαστών, θερμοκοιτίδων κ.ά.) στον Αγροδιατροφικό και άλλους Αγροτικούς Τομείς.