ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ του ομίλου Μυτιληναίος

Αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ του ομίλου Μυτιληναίος

Αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοίνωσε η Μυτιληναίος ΑΕ.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τρ'ιτη, εξελέγη ο Νικόλαος Καραμούζης ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Χρήστου Διαμαντόπουλου και ο Γουέιντ Μπέρτον ως μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους, Ιωάννη Δήμου.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των νέων μελών, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, θα επικυρωθεί από την επόμενη γενική συνέλευση της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν των αλλαγών αυτών, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

1. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

2. Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου, αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Γεώργιος- Φανούριος Κοντούζογλου του Σταματίου, εντεταλμένος σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Oικονομολόγος.

4. Σοφία Δασκαλάκη του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος, σύμβουλος επιχειρήσεων.

5. Γουέιντ Μπέρτον, μη εκτελεστικό μέλος, αντιπρόεδρος, διευθυντής Χαρτοφυλακίου και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της εταιρείας Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd.

6. Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας «Γενική», του Ομίλου Πειραιώς.

7. Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, καθηγητής Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών.

8. Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ακαδημαϊκός, επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.

9. Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος ΔΣ της CHANDRIS England Ldt.

Διαβάστε επίσης:

Όμιλος Μυτιληναίος: Αύξηση κερδών στο εννεάμηνο