ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λήγει η προθεσμία υποβολής του Ε9 για τις επιχειρήσεις

Λήγει η προθεσμία υποβολής του Ε9 για τις επιχειρήσεις

Στις 30 Νοεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων.

Τα νομικά πρόσωπα, για το έτος 2013, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή του Ε9, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή υφίσταται κατά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Υπόχρεα σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων είναι όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα κατά την 1/1/2013, ανεξάρτητα αν έχουν μεταβολές ή όχι.