Επενδύσεις ύψους 41.825.157 ευρώ σε 343 επιχειρήσεις Δυτ. Μακεδονίας

Επενδύσεις ύψους 41.825.157 ευρώ σε 343 επιχειρήσεις Δυτ. Μακεδονίας

Επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 41.825.157 ευρώ, θα υλοποιήσουν 343 επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013, καθώς οι προτάσεις τους αξιολογήθηκαν θετικά από το πρόγραμμα "ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων".

Από αυτές, ποσοστό 46,94% ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης, 42,85% στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών και 10,21% στον τομέα του τουρισμού.

Σε ότι αφορά τις προτάσεις, οι μισές περίπου προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και οι υπόλοιπες "μοιράζονται" στις ενότητες των Γρεβενών, της Καστοριάς και της Φλώρινας. Σε σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεων κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ενώ οι περισσότερες προτάσεις προήλθαν από υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015 το αργότερο, ενώ η σχετική εμπειρία θα καθοδηγήσει τους εμπλεκόμενους φορείς στη νέα προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014- 2020.