Συμμετοχή Μηταράκη στην Υπουργική Σύνοδο της Ένωσης για την Μεσόγειο

Συμμετοχή Μηταράκη στην Υπουργική Σύνοδο της Ένωσης για την Μεσόγειο

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης, συμμετείχε σήμερα στην 9η Υπουργική Σύνοδο της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με θέμα την Ευρω-Μεσογειακή Βιομηχανική Συνεργασία.

Στη σύνοδο προέδρευσαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία κ. Tajani, και ο Ιορδανός Υπουργός Βιομηχανίας, Dr. Al-Halawani Al Tamini. Η ημερήσια διάταξη της Συνόδου περιελάμβανε θέματα σχετικά με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και με την κοινή βιομηχανική ανάπτυξη των χωρών της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μηταράκης στην παρέμβασή του τόνισε ότι η Ελλάδα συνδέεται με ισχυρούς πολιτισμικούς και οικονομικούς δεσμούς με τις χώρες της Μεσογείου και υποστήριξε ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι ιδιαιτέρως σημαντική, μεταξύ άλλων, και για την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, ειδικά σε αυτήν την περίοδο που η ανάπτυξη και η απασχόληση αποτελούν κύριο ζητούμενο. Το πρόγραμμα της Συνόδου θα ολοκληρωθεί με την υιοθέτηση του Προγράμματος Εργασίας για το 2014-2015 καθώς και της Κοινής Υπουργικής Δήλωσης, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας στα πλαίσια της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη», υπό την Ελληνική Προεδρία.