Σε δύο εβδομάδες έτοιμη η μελέτη για την άρση διοικητικών βαρών

Σε δύο εβδομάδες έτοιμη η μελέτη για την άρση διοικητικών βαρών

Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα είναι έτοιμη η μελέτη, για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας, που συντάσσεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του υπουργείου για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Η σχετική μελέτη, καταγράφει τις πλέον επιβαρυντικές και «ενοχλητικές» υποχρεώσεις, θα επισημάνει ποιες από τις υποχρεώσεις αυτές προκαλούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη και θα προτείνει την κατάργησή τους προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ευνοηθεί η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα εν γένει στη χώρα μας. Ήδη, με το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει αναλάβει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας:

grafeiokratia

- Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους όχι μόνο με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και με τους φορείς, που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος, όταν πρόκειται για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς. Ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο -εγγράφου που έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή- αρκεί πλέον για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

- Καταργείται από 1η Ιουλίου 2014 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Διαβάστε επίσης:

Δηλώσεις Χατζηδάκη-Μητσοτάκη για την έκθεση του ΣΕΒ

Το «τέρας» της γραφειοκρατίας μας κοστίζει 10 δισ. δολάρια