Υπ.Οικ.: Για λόγους ισότητας χορηγείται το επίδομα επικινδυνότητας

Υπ.Οικ.: Για λόγους ισότητας χορηγείται το επίδομα επικινδυνότητας

Σε ανακοίνωση προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, διευκρινίζοντας ότι παρέχεται για λόγους ισότητας σε ίδιες ειδικότητες και σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με επαναφορά του παλαιότερου καθεστώτος.

«Με τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 παρεσχέθη η δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου που για διαδικαστικούς λόγους δεν είχαν υποβάλει αιτήματα χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε προσωπικό που απασχολείται σε ειδικότητες που δικαιολογούν τη χορήγηση του να υποβάλουν προτάσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος.

Η ρύθμιση αφορά μικρό αριθμό προσωπικού εποπτευόμενων από το Δημόσιο νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τα οποία δεν είχαν υποβάλει αιτήματα χορήγησης του επιδόματος εντός της αρχικής προθεσμίας που όριζε ο ν. 4024/2011.

xrimata

Το δημοσιονομικό κόστος είναι ασήμαντο και η ρύθμιση έγινε για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης αφού το προσωπικό κάποιων φορέων με συγκεκριμένες ειδικότητες δεν είχε πάρει το επίδομα ενώ στο προσωπικό άλλων φορέων με τις ίδιες ακριβώς ειδικότητες είχε χορηγηθεί.

Η παροχή της δυνατότητας υποβολής πρότασης δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση επαναφορά του παλαιότερου καθεστώτος αλλά απλώς άρση ανισοτήτων μεταξύ προσωπικού που εργάζεται υπό ακριβώς ίδιες συνθήκες. Άλλωστε, καμία απόφαση χορήγησης επιδόματος με την συγκεκριμένη εξουσιοδοτική διάταξη δεν έχει εκδοθεί».

Διαβάστε επίσης:

Διπλός φόρος στο επίδομα επικίνδυνης εργασίας. Ποιους αφορά