ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πέντε κερδοφόρες εμπορικές εταιρείες του 2013

Οι πέντε κερδοφόρες εμπορικές εταιρείες του 2013

Στον τομέα του εμπορίου προκύπτει μικτή εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις του τομέα το 2013, σύμφωνα με την ICAP.

Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 340 εμπορικών επιχειρήσεων, προκύπτει σημαντική μείωση των πωλήσεων τους (κατά 9,6%), οι οποίες και διαμορφώθηκαν σε 6,46 δισ. ευρώ το 2013, έναντι 7,15 δισ. ευρώ το 2012.

Η υποχώρηση των μικτών κερδών (-12,9%) ήταν ακόμα εντονότερη, λόγω και της συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η δραστική αύξηση των προμηθειών/λειτουργικών εσόδων είχε καθοριστική επίδραση, αφού το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα αυξήθηκε εντυπωσιακά σε 536 εκατ. ευρώ έναντι 104,6 εκατ. ευρώ του προηγουμένου έτους.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε εκτόξευση της κερδοφορίας, με κέρδη προ φόρου 486,4 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι κερδών 75,6 εκατ. ευρώ το 2012. Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν (-23,2%) στην τελευταία χρήση, ανερχόμενα σε 287,7 εκατ. ευρώ.

Η υψηλή κερδοφορία του τομέα οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη θεαματική βελτίωση του αποτελέσματος συγκεκριμένης μεγάλης επιχείρησης. Εάν η εν λόγω εταιρεία εξαιρείτο από το δείγμα, τότε το συνολικό αποτέλεσμα του τομέα του εμπορίου διαμορφώνεται σε κέρδη προ φόρου 26,8 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα στοιχεία του ενεργητικού, διαπιστώνεται μείωση των συνολικών κεφαλαίων κατά 5,78%, προερχόμενη κυρίως από τη μείωση της αξίας των καθαρών παγίων (-10%) και των απαιτήσεων (-10,7%). Σχετικά με τα στοιχεία του παθητικού, παρατηρείται αφενός έντονη αύξηση (κατά 27,9%) των ιδίων κεφαλαίων, αφετέρου συρρίκνωση των υποχρεώσεων, τόσο των μεσο-μακροπρόθεσμων (28,6%), όσο και των βραχυπρόθεσμων (-16,9%).

Περαιτέρω, ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων εμφανίζει εντυπωσιακή αύξηση ανερχόμενος σε 22,78% το 2013 (από 4,53% το 2012), το δε περιθώριο μικτού κέρδους σημείωσε μικρή υποχώρηση, σε 21,0% το τελευταίο έτος (από 21,79% το προηγούμενο).

Από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος, οι 203 (δηλαδή το 59,7%) ήταν κερδοφόρες το 2013, με συνολικά κέρδη προ φόρου 692,5 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι συνολικές ζημίες των ζημιογόνων εταιρειών ανήλθαν σε 206,03 εκατ. ευρώ.

Οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας εμπορικές εταιρείες για το 2013 ήταν οι εξής:

- FOLLI - FOLLIE ΑΕ (κέρδη 459,6 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ πέρυσι).

- JUMBO ΑΕ (κέρδη 93,2 εκατ. ευρώ. το 2013 από 96,96 εκατ. ευρώ πέρυσι).

- ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ (20,6 εκατ. ευρώ το 2013 από 74,36 εκατ.ευρώ πέρυσι).

- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ (κέρδη 19,3 εκατ. ευρώ το 2013 από 12,8 εκατ. ευρώ πέρυσι).

- COLGATE - PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (κέρδη 14,6 εκατ. ευρώ το 2013 από 14,5 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Διαβάστε επίσης

ICAP: Απώλειες είχαν οι επιχειρήσεις το 2013

Ρoή Ειδήσεων