ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 712 εκατ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Στα 712 εκατ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Στα 712 εκατ ευρω διαμορφώθηκε το πρωτογενες πλεόνασμα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση.

Την ίδια περίοδο πέρυσι ειχε επιτευχθεί πρωτογενές έλλειμμα 1,511 δις ευρώ, ενώ ο στόχος για το εξάμηνο του 2014 ήταν πρωτογενές έλλειμμα 635 εκατ. ευρώ.

Στους πρώτους έξι μήνες του έτους υπήρξε έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,415 δις. ευρώ έναντι ελλείμματος 4,991 δις. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 3,856 δις ευρώ.

Τα έσοδα

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 23,620 δις ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 246 εκατ. ευρώ ή 1,1 % έναντι του επικαιροποιημένου στόχου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,651 δις ευρώ, αυξημένα κατά 70 εκατ. ευρώ ή 0,3 % υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 19,135 δις ευρώ, αυξημένα κατά 211 εκατ. ευρώ ή κατά 1,1% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 23,6 δισ. ευρώ, περίπου 1 δισ. ευρώ υψηλότερα από πέρυσι, και 246 εκατ. ευρώ υψηλότερα από το στόχο.

Τον Ιούνιο, τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι αυξημένα κατά 18% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα, υπερβαίνοντας τα 4 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, τον Ιούνιο, τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ήταν υψηλότερα κατά 127 εκατ. ευρώ ή 3,6% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Ενώ, τα φορολογικά έσοδα, τον Ιούνιο, ήταν 205 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον αντίστοιχο περυσινό μήνα και 72 εκατ. ευρώ καλύτερα από το στόχο του μήνα. Το αποτέλεσμα είναι τα φορολογικά έσοδα να διαμορφωθούν 211 εκατ. ευρώ καλύτερα από το στόχο σε εξάμηνη βάση.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,558 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 96 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,462 δις ευρώ), όταν την ίδια περσινή περίοδο οι επιστροφές άγγιξαν τα 600 εκατ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 26,034 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,195 δις ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (27,230 δις. ευρώ).

Οι δαπάνες παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2,12 δις. ευρώ ή σε ποσοστό 8,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1,35 δις ευρώ ή ποσοστό 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 247 εκατ. Ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 31 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, 16 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων, 54 εκατ. Ευρώ για την επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 51 εκατ. Ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Διαβάστε επίσης:

Φορολογικές δηλώσεις 2014: Βαριά πρόστιμα για όσους δεν πρόλαβαν!