ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύονται μεταποιητικές επιχειρήσεις

Ενισχύονται μεταποιητικές επιχειρήσεις

Παραμονές εκλογών, ως συνήθως, το κράτος όχι απλώς δουλεύει, αλλά «υπερπαράγει» ευνοϊκές για τους πολίτες εξελίξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υπέγραψε την Παρασκευή 16/01/2015 απόφαση επιπλέον χρηματοδότησης ύψους 44 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών (ΠΕΠ)". Το ανωτέρω ποσό είναι άμεσα διαθέσιμο για πληρωμές των ενταγμένων στα προγράμματα επενδυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των Επενδύσεων.

Tα συγκεκριμένα κονδύλια θα ενισχύσουν σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της εθνικής οικονομίας.