ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μείωση στον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Νέα μείωση στον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Μείωση 5,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιµών παραγωγού στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον περασμένο Δεκέμβριο, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2013, έναντι µείωσης 0,2% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2013 προς το 2012.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:

α. Στη µείωση του δείκτη τιµών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 5,2%, και

β. Στη µείωση του δείκτη τιµών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 7,6%.

Ο γενικός δείκτης, τον ∆εκέµβριο 2014 σε σύγκριση µε τον δείκτη του Νοεµβρίου 2014, παρουσίασε µείωση 3,4% έναντι αύξησης 0,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2013.

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2014- ∆εκεµβρίου 2014, παρουσίασε µείωση 1,2% σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2013- ∆εκεµβρίου 2013, έναντι µείωσης 0,9% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.