ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

Οριακή μείωση 0,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον περασμένο Νοέμβριο σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2013, έναντι μείωσης 11,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2013 - Νοεμβρίου 2014, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 1,5%, έναντι μείωσης 5,4% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στον τζίρο των εγχώριων επιχειρήσεων, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:
α. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατοµείων κατά 12,8% και
β. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 0,9%.
Επίσης, οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:
• Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 3,1%
• Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 2,3%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,7% το μήνα Νοέμβριο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 12,8%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,9%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

Επίσης, η μείωση του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,7% το μήνα Νοέμβριο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,1%.

Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 2,3%.

Διαβάστε ακόμη:

Νοσταλγία - Τα λουκούμια του Μπαριάμη!

ΣΕΒ: Δικαιότερο κόστος προσαρμογής για τις χώρες του ευρωνότου

Οι ελληνικές επιχειρήσεις στρέφονται σε νέους τομείς ανάπτυξης

Ρoή Ειδήσεων