ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το νέο «μίνι» φορολογικό νομοσχέδιο

Τι προβλέπει το νέο «μίνι» φορολογικό νομοσχέδιο

Απαλλαγές από τεκμήρια για άνεργους, υποαμοιβόμενους, κατοίκους εξωτερικού και όσους εργάζονται με μπλοκάκι, αλλά και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους αγρότες, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το «μίνι» φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Πέμπτη (11/6) στη Βουλή.

Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου των τόκων των καταθέσεων, των εισοδημάτων από ενοίκια, μερίσματα και μετοχές, καθώς θα υπολογίζεται όπως των μισθωτών και των συνταξιούχων, ενώ θα υπάρχει απαλλαγή με την προσκόμιση αποδείξεων.

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί το Υπουργείο Οικονομικών, το φορολογικό νομοσχέδιο, ρυθμίζει ζητήματα φορολόγησης περιστασιακά απασχολούμενων με πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα, αγροτών και κατοίκων εξωτερικού ομογενών, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση που επέφερε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος ψηφίστηκε το 2013, αλλά μετέθετε την εφαρμογή του για ένα χρόνο μετά και επομένως θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος για τα εισοδήματα του 2014.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα αρχίσει αύριο, Παρασκευή (12/6), με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Σύμφωνα, δε, με τον κανονισμό, το νομοσχέδιο θα πρέπει να συζητηθεί σε μία μόνο συνεδρίαση στην Ολομέλεια, ενώ η συζήτηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 ώρες.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφισθεί μέχρι τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, οι προς ψήφιση διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν:

- Κατάργηση τεκμηρίων διαβίωσης για τους κατοίκους εξωτερικού.

Ειδικότερα, προβλέπεται η επαναφορά του φορολογικού καθεστώτος προηγούμενου ΚΦΕ (ν.2238/1994) για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και η αποτροπή της άδικης φορολόγησης κατοίκων εξωτερικού, κυρίως χιλιάδων Ελλήνων ομογενών, με βάση τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης (π.χ. δευτερεύουσα κατοικία, ΕΙΧ, κλπ), επειδή π.χ. απέκτησαν εισόδημα από τόκους καταθέσεων στη χώρα μας ύψους 1 ευρώ.

- Φορολόγηση με την κλίμακα μισθωτών της διαφοράς εισοδήματος που προκύπτει από τεκμήρια για όσους έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (τρόπος φορολόγησης προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων).

Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων του φορολογούμενου που έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (π.χ. τόκοι/μερίσματα/εκμίσθωση ακινήτων) ή/και υπεραξία κεφαλαίου (π.χ. μετοχές), θα φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων (προσκόμιση αποδείξεων για απαλλαγή) και όχι με συντελεστή 26% συν την προκαταβολή του επομένου έτους, εφόσον το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

- Με την κλίμακα των μισθωτών τεκμαρτά εισοδήματα ανέργων, φοιτητών, κτλ. (Περιστασιακά/ευκαιριακά απασχολούμενοι).

Το εισόδημα ανέργων, νοικοκυριών, φοιτητών και όσων συμμετέχουν σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας - εξαιρείται κεφάλαιο ή υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου ή εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα - έως 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα έως 9.500 αυτής της κατηγορίας, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες, αντιμετωπίζεται για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, ως εισόδημα από μισθούς-συντάξεις υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ (προσκόμιση αποδείξεων) και χωρίς να βεβαιώνεται προκαταβολή επόμενου έτους.

- Iδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων.

Δεν υπολογίζεται τεκμήριο σε ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων. Ειδικότερα, δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων προς ανιόντες/κατιόντες/συζύγους.

- Εισάγονται ρυθμίσεις για τροποποίηση του Κώδικα ΦΠΑ, με στόχο οι ελληνικές επιχειρήσεις να αντιμετωπιστούν ως τις ομοειδείς κοινοτικές και να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με ίσους όρους στους διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου (ΤΑΠ) και θεσπίζεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην ελληνική βιομηχανία, απαλλαγή που εφαρμόζεται ήδη από την πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Επιλύεται νομοθετικά και το ζήτημα της απαλλαγής από φόρο δωρεάς των χρηματικών ποσών και τυχόν έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων που καταβάλλονται στις οικογένειες των προσώπων που επλήγησαν από τη ναυτική τραγωδία του πλοίου Norman Atlantic, ενώ επαναπροσδιορίζονται με το σωστό πλέον τρόπο τα καθαρά εισοδήματα και ο αναλογών φόρος για τα πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων, για τη χρήση 2004.

- Ρύθμιση σχετικά με συμβολαιογράφους και τη προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

Η προβλεπόμενη από την τροποποιούμενη διάταξη ακυρότητα των συμβολαίων μεταβίβασης της κυριότητας ή δικαιωμάτων επί ακινήτων, χωρίς την προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, είναι σοβαρή συνέπεια, η οποία πλήττει τις συναλλαγές και είναι δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξορθολογίζονται οι συνέπειες από τη μη προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή τις ελλείψεις ή σφάλματα του πιστοποιητικού αυτού. Για τον αυτό λόγο, κρίνεται αναγκαία και η άρση της ακυρότητας των συμβολαίων που συνετάγησαν, μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, στα οποία έχει μεν επισυναφθεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, αλλά έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις ή σφάλματα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται σε αυτό. Επιπλέον, εξορθολογίζονται και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε βάρος συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, κλπ και καθορίζονται ανάλογα με την αξία του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή δικαιώματος σε αυτό.