ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Οι «κύριοι» και «ενδιάμεσοι» στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΕΚΤ: Οι «κύριοι» και «ενδιάμεσοι» στην οικονομία της Ευρωζώνης

Η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη επηρεάζεται περισσότερο, μέσω του εμπορίου, από μεταβολές στη ζήτηση στην οικονομία των ΗΠΑ σε σχέση με αντίστοιχες μεταβολές στην Κίνα και τη Βρετανία, αναφέρει μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), με θέμα: «Μετάδοση των σοκ παραγωγής - Ο ρόλος των διασυνοριακών αλυσίδων παραγωγής».

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η Ευρωζώνη έχει πολύ ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα και η Βρετανία είναι πιο σημαντικές ως ενδιάμεσοι για τις εξαγωγές της Ευρωζώνης. «Αυτό υποδηλώνει ότι η δραστηριότητα στην Ευρωζώνη επηρεάζεται σχετικά δυνατά μέσω του εμπορίου από τις εξελίξεις στην εγχώρια ζήτηση στις ΗΠΑ, ενώ επηρεάζεται λιγότερο από τις εξελίξεις στην Κίνα και τη Βρετανία», σημειώνει η μελέτη.

Στην περίπτωση της Κίνας, η προστιθέμενη αξία της Ευρωζώνης επανεξάγεται κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ιαπωνία και τη Νότιο Κορέα. Όσον αφορά τη Βρετανία και τη Ρωσία, ο ρόλος τους ως ενδιάμεσων αντανακλά κυρίως τον ρόλο τους στην επεξεργασία της προστιθέμενης αξίας της Ευρωζώνης, η οποία επανεξάγεται μετά στην Ευρωζώνη, σε άλλες αναπτυγμένες οικονομίας ή τον «υπόλοιπο κόσμο».

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο ρόλος των εμπορικών εταίρων της Ευρωζώνης στις παγκόσμιες αλυσίδες (προστιθέμενης) αξίας επηρεάζει τον τρόπο μετάδοσης των σοκ που αφορούν την παραγωγή στο εξωτερικό στην Ευρωζώνη.

Πρώτον, η επίπτωση του διμερούς εμπορίου στην Ευρωζώνη, μετά από ένα σοκ στην παραγωγή στο εξωτερικό, θα επέλθει μέσω των απευθείας εξαγωγών στον εμπορικό εταίρο.

Δεύτερον, θα υπάρχει ένα παράγωγο αποτέλεσμα εμπορίου, το οποίο εξαρτάται από το πώς επηρεάζονται από το σοκ άλλοι εμπορικοί εταίροι, μεταβάλλοντας τη ζήτησή τους για εξαγωγές από την Ευρωζώνη.

Τρίτον, θα υπάρχει μία πρόσθετη επίπτωση μέσω του εμπορίου στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, καθώς ένα ποσοστό των εξαγωγών της Ευρωζώνης αποτελούν έμμεσες εξαγωγές μέσω ενός εμπορικού εταίρου στον τελικό προορισμό τους.

Η τελική επίπτωση στην Ευρωζώνη μετά από ένα σοκ στην παραγωγή θα εξαρτηθεί από το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των τριών διαφορετικών διαύλων του εμπορίου, σημειώνει η μελέτη.