ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμένει η ύφεση - Αναθεωρεί επί τα χείρω η ΕΛΣΤΑΤ

Παραμένει η ύφεση - Αναθεωρεί επί τα χείρω η ΕΛΣΤΑΤ

Σε ύφεση η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2016, όπως απεικονίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, η οποία αναθεωρεί επί τα χείρω τα δεδομένα όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο 2016 δίνοντας στο 1,4% τη συρρίκνωση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση έναντι της πρόβλεψης 1,3% και σε 0,5% έναντι πρόβλεψης 0,4% το τρίμηνο. 

Αναλυτικότερα, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2016, παρουσίασε μείωση κατά 0,5 % σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2015 έναντι της μείωσης 0,4% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13-05-2016.

Σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2015, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι της μείωσης 1,3% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13-05-2016.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2016, παρουσίασε μείωση κατά 1,3 % σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2015 έναντι της μείωσης 1,2% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13-05-2016.

Οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση.

Σε ετήσια βάση η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 1,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε 1,3% και της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1,5%).

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 2,7%.

Κάμψη 11,7% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 23,4%).

Μείωση 12,8% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 26,6%).

Σε τριμηνιαία βάση η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,5%.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 6,8 %. Μείωση 3,3% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,2%).

Μείωση 0,3% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%.

Η ύφεση αποδίδεται στην κάμψη της κατανάλωσης, των επενδύσεων, των εξαγωγών - εισαγωγών.

Αναλυτικά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής