ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κυβέρνηση ψάχνει παντού για λεφτά: Ποιους θα «ξεσκονίσει» η εφορία

Η κυβέρνηση ψάχνει παντού για λεφτά: Ποιους θα «ξεσκονίσει» η εφορία

Σε όσους είχαν μεγάλη επιστροφή φόρου στρέφονται οι φορολογικοί έλεγχοι, προκειμένου να εισρεύσει ζεστό χρήμα στα δημόσια ταμεία.

Δεδομένου ότι οι εισπράξεις των εφοριών είναι στο ναδίρ και τα δημόσια έσοδα στο κόκκινο, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έδωσε εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που μπαίνουν στο μικροσκόπιο είναι:

Όσοι είχαν μεγάλη επιστροφή φόρου

Όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου.

Επίσης ελέγχονται υποθέσεις:

Που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.

Για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση

Που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα