ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: Αλλάζουν τα κριτήρια - Ποιοι χάνουν τις εκπτώσεις

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: Αλλάζουν τα κριτήρια - Ποιοι χάνουν τις εκπτώσεις

Ποιοι αναμένεται να ενταχθούν και ποιοι να «βγουν» οριστικά απότο Κοινωνικό Τιμολόγιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 83%

Μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουν ανακοινωθεί όλες οι αλλαγές που έρχονται σε κριτήρια και προϋποθέσεις για την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Όπως όλα δείχνουν, θα διαφοροποιηθούν αναφορικά με τις καταθέσεις και την ακίνητη περιουσία. Και έτσι, όσοι έχουν υψηλές καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, μεγάλη ακίνητη περιουσία, πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά και τα παιδιά τους πάνε σε ιδιωτικά σχολεία ή απασχολούν στο σπίτι τους οικιακή βοηθό, τότε θα τεθούν «εκτός» του Κοινωνικού Οικονομικού Τιμολογίου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες στο ΚΟΤ αναμένεται να εισέλθουν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης αλλά και οι Πολύτεκνοι, ενώ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας φαίνεται πως προτείνει εκπτώσεις μέχρι και 83%.

Αυτά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Προτείνεται να μην μεταβληθούν και να παραμείνουν όπως στο ισχύον πλαίσιο του ΚΟΤ, όπως για παράδειγμα έως 12.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα ή ανέργους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αποκλείονται όσοι διαθέτουν οχήματα μεγάλου κυβισμού. Με λίγα λόγια, για την τελική έγκριση, ως προϋπόθεση ένταξης θα λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης, Μικτής Χρήσης ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα όρια των οικονομικών κριτηρίων θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

Στο ΚΟΤ δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ένταξης πολιτών οι οποίοι, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

– εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
– δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
– δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
– δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και άλλο προσωπικό, όπως προσδιορίζονται στους κωδικούς του Ε1

Ποιοι θα έχουν εκπτώσεις έως και 83%

Στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ εντάσσονται δύο νέες κατηγορίες, των πολυτέκνων και των δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Για τους δικαιούχους ΚΕΑ προτείνεται συνολική έκπτωση 83%, δηλαδή επιδότηση του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας με 65 ευρώ ανά MWh, καθώς και πλήρης απαλλαγή από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ρεύματος. Οι υφιστάμενες κατηγορίες ειδικού τιμολογίου προτείνεται να καταργηθούν και αντικαθίστανται με τρεις γενικές κατηγορίες (εκτός ΚΕΑ) ανάλογα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που πληρούν. Ειδικότερα, η ΡΑΕ προτείνει:

Α) -60% συνολική έκπτωση επί του λογαριασμού κατανάλωσης για τους πλέον οικονομικά αδύναμους (Βαθμίδα επιδότησης 1): επιδότηση του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με 65 ευρώ/MWh και απαλλαγή τους από τις χρεώσεις δικτύου που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ρεύματος

Β) -40% έκπτωση επί του λογαριασμού κατανάλωσης για τους λιγότερο οικονομικά αδύναμους (Βαθμίδα επιδότησης 2) : επιδότηση του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών με 55 ευρώ/MWh

Γ) -22% έκπτωση επί του λογαριασμού κατανάλωσης για τους οικονομικά αδύναμους της τρίτης κατά βαθμό οικονομικής δυσπραγίας ομάδας (Βαθμίδα επιδότησης 3) : επιδότηση του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με 30 ευρώ /MWh

Προσοχή: Σε περίπτωση προσώπων με αναπηρία (67% και άνω) ή προσώπων με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία, καθώς και προσώπων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών στο σπίτι ή με προστατευόμενα μέλη, που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, εάν ο δικαιούχος είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τότε το ανώτατο τετραμηνιαίο όριο κατανάλωσης που θα επιδοτείται προτείνεται να ανέρχεται σε 1.200 kWh, προσαυξανόμενο κατά 400 kWh/τετράμηνο για κάθε ένα από τα επιπρόσθετα μέλη του νοικοκυριού.

Σε καταναλώσεις που αφορούν νησιά με μόνιμο πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία θα προσαυξάνονται τόσο για τον δικαιούχο όσο και για τα μέλη της οικογένειας που βρίσκεται στο ίδιο νοικοκυριό με βάση το Ε1 (φορολογική δήλωση). Για όσους εμφανίζουν υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης, προτείνεται να μην γίνεται η απένταξη των δικαιούχων από το Κοινωνικό Τιμολόγιο αλλά να μην χορηγείται για την υπερβάλλουσα κατανάλωση η προτεινόμενη επιδότηση.

-Στο μονοπρόσωπο νοικοκυριό θα επιδοτείται η τετραμηνιαία κατανάλωση έως 800 κιλοβατώρες. Η επιδότηση θα προσαυξάνεται κατά 300 κιλοβατώρες για κάθε προστατευόμενο μέλος που βρίσκεται στο ίδιο νοικοκυριό

-Για του δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης η αντίστοιχη επιδότηση για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ανεβαίνει στις 1.200 κιλοβατώρες και προσαυξάνεται κατά 300 κιλοβατώρες για κάθε επιπρόσθετο μέλος

-Σε 1.200 κιλοβατώρες με προσαύξηση ανά προστατευόμενο μέλος τις 400 κιλοβατώρες το τετράμηνο, διαμορφώνεται η επιδότηση για τα άτομα με αναπηρία 67% ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης

Σχετικές ειδήσεις