ΥΠ.ΕΣ: Να μειωθούν κατά 20% τα μισθώματα των ΟΤΑ

ΥΠ.ΕΣ: Να μειωθούν κατά 20% τα μισθώματα των ΟΤΑ

Μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλουν οι ΟΤΑ κατά 20% ζητά σε εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών, που υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στις τιμές μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2013.

Σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται ότι το μίσθωμα που θα καταβάλλουν οι ΟΤΑ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2013 θα παραμείνει σταθερό και θα υπολογιστεί με βάση το μίσθωμα του Ιουλίου του 2010, μειωμένο κατά 20%.

Σε περίπτωση που είχε συμφωνηθεί μείωση του μισθώματος σε ποσοστό μικρότερο του 20%, τότε το καταβαλλόμενο μίσθωμα μειώνεται από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου κατά το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 20%.Το επιπλέον ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα.

Βέβαια, οι εκμισθωτές μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια για να αμφισβητήσουν τη μείωση του μισθώματος.